Dashboard mobiliteit en bereikbaarheid

Fontys stuurt al jaren op duurzame bereikbaarheid. We namen veel stimulerende maatregelen op allerlei onderdelen. Fontys registreert nauwkeurig en beschikt daarmee over veel informatie over hoe Fontys bereikbaar is. Maar de metingen laten ook zien wat goed gaat en waar knelpunten liggen. Om de resultaten op Fontys- en locatieniveau goed inzichtelijk te maken, is er een dashboard ontwikkeld.

De informatie wordt vanuit de volgende invalshoeken verzameld, geanalyseerd en beoordeeld:  

  • Fysieke inrichting
  • Reisgedrag
  • Bereikbaarheid (tevredenheid)
  • CO² uitstoot
  • Kosten

Elk van de (stimulerende) maatregelen heeft een positief effect op de SDG’s. Zie bijgaande link voor het dashboard.