Gezonde gebouwen en omgeving

De verblijfskwaliteit van onze fysieke omgeving laat zich minder SMART in kaart brengen dan bijvoorbeeld energie en klimaat. Daarmee is het niet minder belangrijk. Binnen de Duurzaamheidsagenda werken we aan een fysieke omgeving die gezond is en bijdraagt aan de vitaliteit van medewerkers en studenten. Zo willen we bijdragen aan het werkgeluk en de productiviteit van studenten en medewerkers en zorgen voor meer tevredenheid bij de gebruikers van een ruimte. We streven ernaar dat de gebouwen en ruimtes de samenwerking en verbinding tussen gebruikers gaan stimuleren en dat we gebruikers stimuleren de ruimte zo te gebruiken dat deze optimaal en efficiënt presteren.

Om hierin snel stappen te zetten zullen we Fontys Vitaal een adviesrol geven bij verbouw en nieuwbouw. We gaan meer nog dan eerder belang hechten aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van gebouwen. Het meetbaar maken van onze doelen is een eerste stap in dit proces.

Sfeerafbeelding Fontys