Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Fontys heeft zich, samen met alle andere hogescholen en universiteiten, verplicht om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Dat betekent dat Fontys bij haar aanbestedingstrajecten expliciet rekening houdt met duurzaamheidscriteria (MVI inkoopcriteria). Voor de toetsingscriteria per productgroep zijn de MVI criteria van toepassing (www.pianoo.nl)

Meerjarenplan circulair inkopen (2020-2023)
Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken (H&F) maakt voor het realiseren van haar dienstverlening gebruik van vele leveranciers, zonder deze leveranciers kan H&F niet het comfort en de service verlenen die haar gebouwen kenmerkt. Door de grote hoeveelheid leveranciers gaan zij een belangrijke bijdrage leveren in het ombuigen van een lineaire naar een meer circulaire bedrijfsvoering van Fontys.

In de duurzaamheidsagenda is het thema ‘circulair inkopen en bewuster kiezen’ opgenomen. Hiervoor is een meerjarenplan opgesteld welke inzicht gaat geven in de totaal ambitie van de door H&F te beïnvloeden duurzaamheidsmaatregelen binnen inkopen en daaruit voortvloeiende contracten. Met de gehanteerde en geëvalueerde werkwijze volgens de MVI criteria gaat H&F de komende jaren een blauwdruk voor Fontys ontwikkelen. 

Kort samengevat werken we aan

  • inzage per contract naar totale overzichten;
  • duidelijkheid bij welke contracten het verschil gemaakt kan worden;
  • inzage in de huidige situatie en de ambitie;
  • afspraken over pilots binnen contracten en het opvolgen hiervan;
  • een blauwdruk voor Fontys.

Sfeerafbeelding Fontys