Ontwikkeling duurzame diensten

De agenda die er nu ligt, richt haar focus op de Diensten. Maar duurzaamheid is letterlijk van iedereen. Daarom wordt er een structurele samenwerking gerealiseerd tussen de diensten, onderwijs, onderzoek en het Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transitie. Al in 2024 moet er een netwerk zijn voor duurzame projecten bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek en kunnen we spreken van een Fontys-brede transitie-agenda. Door middel van intensieve communicatie betrekken we iedere Fontys-medewerker en -student bij de duurzaamheidsdoelstellingen. Vooral omdat dat nodig is voor het slagen daarvan.

Sfeerafbeelding Fontys