Fontys 25 jaar

Fontys for society. Dát is waar een kwart eeuw intensief en multidisciplinair samenwerken in onze regio toe heeft geleid. En dat is ook de opdracht die we onszelf hebben gesteld voor de jaren die voor ons liggen. Samenwerken aan maatschappelijke impact, om zo antwoord te kunnen geven op de vraagstukken van vandaag en morgen. Daarom is ons jubileum niet alleen een feest van trots terugkijken, maar juist ook van vooruitblikken. We vieren de toekomst door uit te dragen waar we vandaan komen én waar we naartoe willen met Fontys.

Logo 25 jaar Fontys

Op 1 september 1996 kreeg de Stichting Hoger Onderwijs Zuid-Nederland haar nieuwe naam: Fontys Hogescholen. Al 25 jaar zijn wij een ‘bron’ van kennis in Zuid Nederland. Toen nog als een traditionele onderwijsinstelling voor studenten, inmiddels zijn we een multidisciplinaire kennisinstelling en ontwikkelomgeving die midden in de maatschappij staat. Fontys is er voor jonge scholieren en studenten, voor werkende professionals en voor eigen medewerkers. En voor bedrijven, organisaties, overheden en collega-instellingen die willen samenwerken aan de ontwikkeling van talent, innovatie en praktijkgerichte expertise. Samen vormen we een kennisgemeenschap voor de hele samenleving. 

Vier de toekomst met 25 jaar Fontys!


Dus laten we elkaar ontmoeten, inspireren en onze nieuwsgierigheid prikkelen! Bezoek of organiseer een showcase, symposium, workshop of ander event dat laat zien hoe Fontys van betekenis is geweest én gaat zijn voor de wereld om ons heen. En geniet vooral van de feestelijke activiteiten die voor de hele Fontys-community worden georganiseerd. Zodat we over 25 jaar met plezier terugkijken op de impact die dít jubileum heeft gemaakt! 


Jubileumprojecten

Fontys Future Spot - Presentatie studentprojecten For Society tijdens Fontys Future Spots

Fontys streeft ernaar dat iedereen met zijn eigen talenten, kennis en vaardigheden betekenisvol is. Onze studenten en onderzoekers werken aan maatschappelijke vraagstukken (van het bedrijfsleven of het onderwijs) waardoor zij de mogelijkheid hebben om nu al een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Tijdens het Fontys Future Spot event op dinsdag 31 mei in Venlo presenteren studenten de resultaten van hun projecten aan medestudenten en mensen uit het werkveld. Met dit event tonen we de innovatiekracht en de bijdrages van onze onderzoekers en studenten aan het werkveld.

Fontys Future Spot

Fontys Talks

Al 25 jaar is Fontys een ‘bron’ van kennis in Zuid-Nederland. Eerst als een traditionele onderwijsinstelling voor studenten, inmiddels een multidisciplinaire kennisinstelling en ontwikkelomgeving die midden in de maatschappij staat. Het fundament voor de toekomst, dus voor ‘Fontys For Society’ is de 25 jaar geschiedenis. Daarvan maken onze alumni deel uit. Samen met alumni maken we het onderwijs van nu en de toekomst. Fontys is trots op haar alumni. Dus laten we elkaar ontmoeten, inspireren en onze nieuwsgierigheid prikkelen! Met een serie van vier Fontytalks laten alumni zien hoe zij van betekenis zijn voor de wereld om ons heen.

Lees meer over de activiteiten

Feest voor medewerkers

Tijd voor een feestje! Alle ruim 5000 medewerkers van Fontys zijn uitgenodigd om op 25 juni 2022 gezamenlijk te vieren dat Fontys 25 jaar bestaat. Nicolette Koot, onder andere projectleider van Purple, trekt de kar om op deze dag voor iedereen een aantrekkelijk en feestelijk programma te presenteren.

Lees meer over de feestplannen

Jubileumboek

Over de periode 1996-2021 is begin 2022 een jubileumboek verschenen. Ingrid Oonincx, thrillerauteur en communicatieadviseur dienst Marketing en Communicatie schreef samen met Theo Dersjant, journalist en docent Fontys Hogeschool Journalistiek het jubileumboek. Jessy Kouwenberg, communicatieadviseur dienst Marketing en Communicatie stelde samen met Sander Peters, communicatieadviseur college van bestuur, de historische tijdlijn op.

lees meer over het boek

Nieuwjaarsontmoeting

Op 10 januari 2022 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting plaats. Het jubileumboek werd gepresenteerd en de Docent van het Jaar werd bekend gemaakt. Marc Geboers ontving uit handen van de voorzitter van de jury een cheque voor een innovatieve activiteit in het onderwijs.

lees meer over deze dag

Gepensioneerde medewerkers

Voor de medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bij Fontys hebben bereikt, wordt jaarlijks een speciale dag georganiseerd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Zo onderhouden we een warme band met deze groep. Op 20 oktober 2021 was deze dag extra feestelijk vanwege het 25-jarig jubileum.

lees meer over deze dag


Wie organiseren dit jubileumjaar?

Er is een kleine kerngroep die samen met Roy Vinclair, projectleider, de grote lijnen bewaakt en zorgt voor regie en centrale afstemming. De kerngroep bestaat naast Roy uit Jessy Kouwenberg (een dijk in organiseren), Sjoukje van der Haring (begaan met onze alumni), Nicolette Koot (projectleider Purple, weet van wanten bij grootschalige feestjes) en Mascha Arts (die zorgt dat jullie en anderen op de hoogte blijven). Lia Vromans zorgt voor de nodige ondersteuning.

Klankbord

Fontys is een grote organisatie. Om voeling te houden met de community en het programma te laten passen voor iedereen is een klankbordgroep gevormd met daarin Ronald Philipsen, Ad Vissers, Karen Cox, Ella Hueting, Bram ten Kate en Johan Struik. 

Sfeerafbeelding Fontys

Roy Vinclair, Jessy Kouwenberg, Sjoukje van der Haring, Mascha Arts

Royy Vinclair, projectleider

Roy Vinclair, projectleider

"Het is een eer om de rol van projectleider te vervullen. Ik vind het leuk om evenementen te organiseren, dat doe ik ‘normaal’ bij Hogeschool voor de Kunsten. Dan moet je denken aan de introductieactiviteiten, de Nacht van de Kunst, diploma-uitreikingen en optredens en concerten van onze studenten. Ik houd wel van een feestje. De uitdaging in deze rol is om een programma neer te zetten dat enerzijds voor alle doelgroepen wat te bieden heeft, wat laat zien waar Fontys voor staat en wat haalbaar is qua organisatie en budget. Er is besloten om niet al te veel nieuwe activiteiten te organiseren maar vooral de vele dingen die we al doen, extra in het zonnetje te zetten en bekendheid te geven. Ik heb er veel zin in, ik krijg enthousiaste reacties uit de organisatie van mensen die graag hun activiteit in het kader van 25 jaar Fontys willen positioneren. Zie ik jou ook bij een van de activiteiten? "

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder