Sjors Bakx & Rave Al-Chamary

Sjors Bakx & Rave Al-Chamary
Studie: Werktuigbouwkunde
Onderneming: AB medical devices

In september 2014 kwam een assistent-arts van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven op het idee om onhandige handmatige processen te automatiseringen. Automatisering vermindert namelijk de werkdruk op de verpleegkundige aanzienlijk. Hierdoor worden ook menselijke fouten vermeden, die voorkomen in een repetitieve en eentonige taak.

Present day
Afgelopen juli is het bericht ontvangen dat een subsidie van 40.000 euro is toegekend aan AB medical devices. Binnen dit onderzoek, geleid door Sjors Bakx en Rave Al-Chamary, wordt gestreefd naar het automatiseren van onhandige handmatige processen bij bedlegerige patiënten in ziekenhuizen. Het doel is een product op de markt te brengen en een gezonde onderneming te starten.

Het zes maanden durende subsidietraject is van start gegaan in september. De verkregen subsidie is onvoldoende om de einddoelen van het project te realiseren en vormt slecht een fase binnen een groter traject. De door de subsidie bekostigde fase is het zogenoemde haalbaarheidsonderzoek.

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Fontys Hogescholen, het Catharina Ziekenhuis en enkele externe adviseurs. Grofweg is een onderverdeling te maken tussen medici, technici en bedrijfskundigen. Het projectteam is zorgvuldig samengesteld en bevat naar verwachting alle relevante kennis en vaardigheden om het project tot een goed eind te leiden.

De toekomst
Het beoogde doel is haalbaarheid van het product te toetsen. Dit zal tevens de basis vormen voor het verkrijgen van een vervolgfinanciering. Eind maart 2017 zal het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn.