Fontys neemt deel in het internationale CE3 project

 

Het is opvallend dat studenten weinig bezig zijn met samenwerken over de grenzen en het hen lijkt te ontbreken aan een internationale blik. Het CE3 project (Crossborder Entrepreneurial Energy Education) wil hier verandering in brengen! Het doel van het CE3 project is dan ook om studenten van de Technische Universiteit (TU/e), Hochschule Dusseldorf (HSD), Fontys Hogescholen (Fontys Centrum voor Ondernemerschap & Fontys International Business School) en Hogeschool Zuyd tijdens hun studie bewust te maken van grensoverschrijdend ondernemerschap. Tijdens een vroege fase ontdekken ze mogelijkheden die voor ze openliggen.

Dit gebeurt niet met een reguliere focus op spin-off bedrijven, maar door internationale studenten teams op te zetten en te laten doorgroeien tot een studentenbedrijf in een startup. In de afgelopen jaren hebben studententeams zich al goed weten te manifesteren als ‘ontwikkelcollectief’. Echter in het vormen van deze teams zijn er knelpunten ondervonden, zoals:

 • Het vormen van een dergelijk team vond ongestructureerd plaats waardoor niet altijd de juiste kwaliteiten met elkaar gematcht worden.
 • Het zicht ontbreekt op (internationaal) ondernemerschap en de kansen zien en pakken hierin.

Het CE3 project wil hier verandering in brengen door middel van een gestructureerde aanpak en benadering deze teams beter en succesvoller te laten ondernemen. Deelnemende studenten krijgen de kans om een professioneel studententeam te formeren met de juiste aandacht en focus waardoor versnelling van idee via demonstratie naar ondernemerschap wordt bespoedigd.

De focus in het project ligt op de energiesector. Dit komt voornamelijk voort uit de erkenning en herkenning in de uitdaging binnen de energietransitie. Zowel Nederland als Duitsland (deelnemende landen binnen dit project) beschikken beiden over krachten, kennis en kunde in de energietransitie. Echter door samen te werken, wordt kennis gebundeld en heeft het project meer kans op een succesvol verloop.

Deelnemende studenten die internationaal willen samenwerken in een studententeam, meer willen leren over ondernemerschap en geïnteresseerd zijn in de energietransitie kunnen gebruik maken van het volgende aanbod:

 • Masterclasses en trainingen over interculturele verschillen, teamsamenstelling, samenwerking, doelstellingen, financiële zaken, juridische aspecten etc.
 • Worden uitgedaagd grenzeloos in een team te ondernemen en aan de slag te gaan met projecten.
 • Krijgen ondersteuning in de vorm van business development en kleinschalige tendervouchers.
 • 3x per jaar vindt er een bootcamp plaats. Tijdens deze bootcamps vormen studenten een team en gaan ze in 3 dagen aan de slag met daadwerkelijke ‘problemen’ in de energietransitie. De problemen worden omgezet in vraagstukken die zij kunnen gebruiken voor een case. De case kan als basis dienen voor een oplossing die studententeams in een eigen startup gaan aanbieden.

Elke verbonden partner brengt een eigen pallet aan kennis en kunde mee.
Deelnemende project partners zijn:

 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Hogeschool Zuyd
 • Fontys Hogescholen
 • Bable
 • Hochschule Dusseldorf
 

Terug naar nieuwsoverzicht