MIC Collaborative COVID-19 Challenge

 

**English below**

The Make Impact Consortium (MIC) organiseert een COVID-19 Design Challenge om studenten te betrekken bij ondernemerschap door middel van een community en om sociaal bewustzijn te creëren. Studenten met een ondernemende geest kunnen zich aansluiten bij studententeams in de COVID-19 wedstrijd om oplossingen te verzinnen over de heropening rond het thema COVID en deze door te ontwikkelen in een ontwerp.

De COVID-19 challenge is een wereldwijde wedstrijd waar studenten van de aangesloten MIC-partners aan de slag gaan met oplossingen omtrent de heropening van de COVID-19. Vanuit Fontys kan een team gevormd worden met minimaal 3 studenten en maximaal 6 studenten. Het team is vrij in de keuze voor een thema rondom de heropening.

Mogelijke thema's:

Elk team is vrij om zijn eigen COVID-19 uitdaging te kiezen. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt op medische producten.
Mogelijke thema’s zijn:

 • Restaurants en bars
 • Reizen (luchtvaartmaatschappijen, treinen, hotels, metro's, enz.)
 • Vermaak- en sportlocaties
 • Detailhandel
 • Vrijetijdsvoorzieningen (sportscholen, studio's, casino's, enz.)
 • Persoonlijke diensten (haar, nagels, massage, acupunctuur, enz.)

Elk lid van het team ontvangt een bedrag van $500 op basis van teamwork en het bijwonen van de trainingssessies.

De wedstrijd loopt vanaf deze week tot 16 juli 2020. Je eerste idee mag je pitchen op 20 juni en de eindpresentatie zal plaatsvinden op 16 juli 2020.

Tijdlijn:

8 Juni Team start met werken aan concepten en ideeën
9 Juni
 Training sessies (Autodesk, Mathworks, Entrepreneurship 101, Presentation skills…)
19 Juni
 Pitch van 3 mogelijke projectconcepten
19 Juni
Ideeën selectie  
29 Juni
Design Review en advies van de MIT Staff
14 Juli
Indienen van presentaties  
15 Juli
Voorbereiding  
16 Juli
 Eind pitches  

Awards:

Teams kunnen kans maken op de volgende prijzen in de COVID-19 challenge:

1ste prijs: $3000
2de prijs:  
$1500
3de prijs:  
$1000

Heb je interesse om samen met een team aan de slag te gaan met een groep medestudenten (minimaal 3 en maximaal 6) in deze internationale context? Meld je dan aan via https://makeimpactconsortium.com/mic-covid-19-challenge/

**English**

The Make Impact Consortium is hosting a collaborative MathWorks® COVID-19 Design Challenge to engage its students in entrepreneurship through community building and social awareness. Student teams will design, model and CAD solutions around the theme of reopening during COVID-19.

The COVID-19 Challenge is a worldwide competition where students of the connected MIC partners can work on solutions concerning the reopening of the COVID-19. From Fontys a team can be formed with a minimum of 3 students and a maximum of 6 students. The team is free to choose a theme around the reopening.

Themes
Each team is free to choose its own COVID-19 created challenge to solve. Please refrain from any medical products. Also, the emphasis is on hardware oriented designs. Below is a list of theme suggestions:

 • Restaurants and bars
 • Travel (airlines, trains, hotels, subways, etc)
 • Entertainment and sports venues
 • Retail
 • Leisure facilities (gyms, studios, casinos, etc)
 • Personal services (hair, nails, massage, acupuncture, etc)
 • Reimagine a shared object in a COVID-19 world such as a microwave or fridge handle, a gas pump handle, etc.

Each member of the team will receive $500 based on teamwork and attendance at the training sessions.

The competition runs from this week until July 16, 2020. You may pitch your first idea on June 20 and the final presentation will take place on July 16, 2020.

Timeline:
June 8 Teams start working on concepts and ideas
June 9 
Training sessions (Autodesk, Mathworks, Entrepreneurship 101, Presentation skills…) will empower the students to learn new skills while MIC can assess and evaluate teaching methods and tools used in innovation
June 19
 Pitch 3 possible project concepts /ideas (no more, no less)
June 19
 Idea Selection  
June 29
 Design Review and Advice by MIT Staff
July 14
 Submission of Presentations  
July 15
 Dry Run of Presentations  
July 16
 Final Presentations  

Awards
Teams can win the following prizes in the COVID-19 challenge:
Cash prizes will be awarded to the best design(s) and for the best media documentation effort (documentation of photos, videos and more):

1st prize: $5000
2d prize: $2500
3d prize: $1500

Are you interested in working with a team of fellow students (minimum 3 and maximum 6) in this international context? Then sign up via https://makeimpactconsortium.com/mic-covid-19-challenge/

 

Terug naar nieuwsoverzicht