Basis Kwalificatie Examineren (BKE)

In het kort

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een leuk en inspirerend vak, dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Alleen zo kan Fontys de kwaliteit leveren die studenten verdienen. Voor goed onderwijs is het van belang dat de vakkennis van docenten up-to-date is, maar ook dat je ruimschoots kennis en vaardigheden hebt op het gebied van: didactiek, toetsen & beoordelen, mediawijsheid en onderzoek (doen en begeleiden).

Naar aanleiding van het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ is een landelijk programma van eisen opgesteld voor een Basis Kwalificatie Examineren (BKE). Voor alle nieuwe docenten van Fontys zijn deze eisen geïntegreerd in de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Docenten die zich enkel willen professionaliseren op het basisniveau van examineren, kunnen een BKE-traject volgen, waarin de belangrijkste kennis en vaardigheden op het gebied van toetsen en beoordelen worden ontwikkeld.

Regulier traject

Het reguliere traject Basis Kwalificatie Examinering is bedoeld voor docenten die zich willen professionaliseren op het basisniveau van examineren. In het traject staan de volgende onderwerpen centraal:
• Het ontwerpen, ontwikkelen en beoordelen van toetsen volgens de toetscyclus;
• Het analyseren en evalueren van toetsen volgens de toetscyclus;
• De plaats van individuele toetsen in het toetsprogramma van de opleiding;
• De aansluiting van een toets op het toetsbeleid van de opleiding.
De precieze focus, duur en inhoud van de trajecten wordt altijd in overleg met de cursisten bepaald omdat wij het bij FEC* belangrijk vinden in te spelen op de wensen van onze deelnemers.

Maatwerktraject

Naast het reguliere traject, bestaat voor medewerkers met veel ervaring op gebied van toetsing de mogelijkheid om zich via een maatwerktraject voor te bereiden op een BKE-assessment. Bij een dergelijk maatwerktraject bekijken we eerst samen of een maatwerktraject geschikt is of niet. Mocht dit het geval zijn, gaan we samen bekijken welke bewijzen je al hebt liggen voor je portfolio. Daarnaast bekijken we op welke gebieden je je nog verder wilt ontwikkelen en hoe FEC* daarin kan ondersteunen. Vaak bieden we literatuur aan en fungeert een collega van FEC* als sparringpartner die meedenkt en meekijkt. Ook krijg je hulp bij het maken van je portfolio. Jouw coach kijkt namelijk mee bij het schrijven ervan en geeft feedback.

Bijeenkomsten

Bij het reguliere traject worden bijeenkomsten gepland waarin het ontwerpen, ontwikkelen, beoordelen en analyseren/evalueren van toetsen volgens de toetscyclus centraal staan. Ook wordt de positie van de toets in het toetsprogramma en de aansluiting op het toetsbeleid van de opleiding besproken. Daarnaast dienen de bijeenkomsten als intervisiemomenten waarin de deelnemers vragen kunnen stellen, kennis kunnen uitwisselen en ondersteuning krijgen bij het vullen van hun portfolio.

Afsluiting

Wanneer je je portfolio klaar hebt, kun je een assessment aanvragen. Tijdens dit criterium gerichte interview beantwoord je vragen over je portfolio en laat je zien dat jij op basisniveau bekwaam bent. Je krijgt dan een BKE-certificaat. Je kunt het traject ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment, je krijgt dan een bewijs van deelname.

Tijdsinvestering en opzet

Wanneer je als docent al enige ervaring hebt met toetsen en beoordelen, dan ben je circa 40 uur met het traject bezig. Naast de bijeenkomsten in de groep, ga je actief aan de slag binnen je opleiding met het ontwerpen, ontwikkelen, beoordelen en evalueren van toetsen volgens de toetscyclus.

Voor meer informatie over dit traject neem contact op met FEC* via fec@fontys.nl of 08850 871652.

Intake

Vooraf aan het traject gaan we in een gesprek inventariseren welke ervaring je hebt op het gebied van toetsing. Dan bepalen we ook welk traject (het reguliere traject of het maatwerktraject; zie verderop) voor jou het meest geschikt is. Welk traject je het beste kunt volgen is afhankelijk van je ervaring en wensen.