Artikelen Nieuwsbrief BEnT BekEnT Studenten

 • Belevenissen van een TB-opleidingsmanager

  Fijne collega’s, beste studenten,

  Op 15 juni a.s. gaan de Fontys gebouwen weer een stukje open. Goh wat ben ik daar ongelofelijk blij mee!

  Als ik terugkijk startte de Corona-crisis voor Technische Bedrijfskunde pas echt op woensdag 12 maart. De grote TB-diploma-uitreiking van die dag was helaas door ons al enkele dagen daarvoor gecanceld.  Maar we hadden die dag wel nog de promotie van collega Els de Maeijer. Fantastisch gedaan trouwens Els! Een hele prestatie. Veel collega’s waren erbij aanwezig. Maar het was ook zo’n beetje de laatste fysieke activiteit in een onderwijsgebouw. Later die middag was er de eerste Corona-persconferentie van premier Rutte, en ’s avonds werd de fysieke sluiting van de HBO-onderwijsgebouwen aangekondigd. Van het ene op het andere moment zaten we met z’n allen in een andere werkelijkheid…

  Als opleidingsmanager Technische Bedrijfskunde, en lid van het MT van het instituut BEnT, komt er dan veel op je af: ik werd per direct lid van het ‘Lokaal Crisis Team’ van het instituut BEnT, en werd vertegenwoordiger bij de ‘Taskforce Primair Proces Corona’. Met name de uitdaging ‘online onderwijs’ werd heel snel duidelijk voor iedereen. En dat gingen we regelen! Zo ongelofelijk trots ben ik op al die collega’s die in no time de switch maakten naar online onderwijs. Van thuis uit, vanachter het bureautje, met alle ongemakken van dien het onderwijs uitvoeren. Maar we kregen het wel voor elkaar. Met elkaar. Het bestaande lesrooster werd direct gewoon online uitgevoerd, de bedrijfsprojecten gingen door en de eindpresentaties en afstudeerzittingen lieten we nu online plaatsvinden. Alleen een deel fysieke toetsen van TB, daar hebben we met elkaar goed over moeten nadenken. Deze hebben we uiteindelijk herpland. Na veel onderzoek en denkwerk, met alle betrokken collega’s samen. En niet te vergeten het lopende onderwijs-ontwikkelwerk. Helaas hebben we de keuze moeten maken om de herziene TB-propedeuse voor een jaar op te schorten. Maar van uitstel geen afstel hoor. Dat beloof ik. En daardoor blijft er wel ruimte voor een innovatief project als Techstart, waaraan ik als projectleider gekoppeld ben. Per 1 september a.s. start deze nieuwe techniekbrede propedeuse. Ook een primeur voor mij: online sollicitatiegesprekken. Ook dat is gelukt. Nieuwe collega’s komen er weer aan! Veel werk dit alles bij elkaar, maar ik geef het met plezier vorm.

  Maar toch het is net of in deze ‘Corona-online-tijd’ alles net iets minder vanzelf gaat. Ik mis de chemie en de ‘presence’ van elkaar, en het elkaar fysiek kunnen zien en aanraken enorm. Ik denk dat daarin ook de grote kracht van Technische Bedrijfskunde en Fontys ligt: onze persoonlijke (en ook fysieke) benadering. In onderwijs en in gesprekken. En die kracht die zijn we nu voor een gedeelte kwijt. Want ik merk dat de communicatie online gewoon moeilijker en vermoeiender is. Ook voor de studenten hoor, die ook aangeven dat men elkaar in het fysieke groepswerk mist, en ons docenten soms ook wel een beetje. En al mijn begrip voor de situatie van m.n. onze internationale studenten. Wat dacht je van samen aan een project moet werken, vanuit meerdere landen, online, met een bedrijfsopdracht voor een Nederlands bedrijf, waarmee je ook alleen online contact hebt. Chapeau dat collega’s en studenten het voor elkaar krijgen!

  Goed blijven communiceren met elkaar in deze situatie blijkt het allermoeilijkst. Ondanks mailingen, online MS Teams-meetings met docenten en studenten en persoonlijke bedankjes. Daarom hebben collega Muriël en ik onze studenten nog meer persoonlijk te woord gestaan tijdens een webinar. De waardering voor Fontys en collega’s werd geuit tijdens dit webinar. Maar ook al mijn begrip voor de frustraties en zorgen die tijdens dit webinar vanuit de studenten naar boven kwamen. Dat was niet gemakkelijk. Want als opleidingsmanager wil je de koers voor iedere student duidelijk en helder maken. En dat gaat nog niet. Want stap voor stap zoeken we steeds naar het juiste beleid, ons iedere week aanpassend aan de herziene situatie. En communiceren over wat we nog niet weten hoort er dan helaas ook bij. Gelukkig hebben persoonlijke aandacht en gesprekken de ergste zorgen bij de studenten weggenomen. En samen kijken we weer vooruit naar 15 juni a.s.

  Ik bemerk dat aanpassen en vooruitkijken ook in mijn sociale leven. Hoe fijn vond ik het om afgelopen week weer een handbaltraining te kunnen doen, Als sinds ruim 30 jaar ben ik een echte handballer, en die ‘traininkjes’ had ik toch erg gemist. Weliswaar nu op 1,5 m, en buiten op een veld, maar we doen het! En nog meer vindingrijkheid: tijdens Hemelvaartsdagen in een tentje slapen met de kids achter in de tuin. Uit eten thuis met bestelde sushi. En een tochtje op een gehuurde motor, maar dan zonder te stoppen op een terrasje. Toch net even anders allemaal. (p.s. jazeker collega’s Marco & Peter, ik ben toch weer aan de motor, ik ga er denk ik toch weer eentje aanschaffen..).

  Een bijkomstigheid bij deze coronacrisis is, dat ik ondersneeuw in de e-mails, apps, MS teams meldingen en telefoontjes. Bijna niet te doen. Daarom excuus aan degenen die soms te laat een antwoord hebben gekregen / krijgen van mij. Mijn motto bij beantwoording is zoals altijd: potentiële studenten eerst, dan zittende studenten, en dan collega’s.

  Normaal zou ik vriendelijk lachend zeggen ‘loop even langs!’. Dat gaat nog net niet. Maar dat gaat vast en zeker weer komen. In een prachtige ‘blended mixvorm’ van online en fysiek.

  Tot die tijd, hou vol, blijf trots op onze mooie opleidingen, en tot ziens!

  Groet,

  Peter Custers

 • CMR verkiezingen

  Maar liefst 63 studenten en 29 medewerkers willen graag een plek in de Fontys Denktank, en daarmee lid worden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Stemmen kan via fontys.nl/denktank. Wie mag jou vertegenwoordigen? Dick van der Heijden, Stacy Summerville, Timo Verreussel en Sander Kuipers hebben zich vanuit ons instituut aangemeld voor de verkiezingen.

  Graag stellen wij Timo, student Technische Bedrijfskunde aan je voor: "Mijn naam is Timo Verreussel en ben 22 jaar oud. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Dit bevalt mij heel goed. Verder maak ik sinds dit schooljaar deel uit van de intro-commissie FHBEnT. Als penningmeester ben ik samen met de overige commissieleden met veel enthousiasme bezig een onvergetelijke introductieweek voor komend schooljaar te organiseren.

  Als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad wil ik mij gaan inzetten om de belangen en het welzijn van onze studenten te optimaliseren. Het verwezenlijken hiervan in een grote organisatie als Fontys Hogescholen zie ik als een interessante uitdaging. Samen met docenten en overige leden van het CMR overleggen, functionele strategieën bedenken en hieruit de juiste conclusies trekken is mijn doel. Zo komt een goede besluitvorming tot stand.

  Vanuit mijn oogpunt vind ik het belangrijk dat er iemand vanuit FHBEnT in de Raad zit om onze belangen te vertegenwoordigen. Zeker nu onze opleidingen gevestigd zijn op de TU-campus en de wijze van lesgeven snel verandert door het Covid-19 virus. Ik houd van korte communicatielijnen en niet van ingewikkelde procedures. Mede hierdoor hoop ik de eenvoud en het probleemoplossend vermogen, van de vorige kandidaten die vanuit FHBEnT in de CMR zaten, voort te kunnen zetten.

  Graag wil ik naast mijn studie tijd besteden aan deze functie. Daarnaast spreek ik graag met vrienden af voor een gezellige borrel in hartje Eindhoven of bij iemand thuis. Eveneens help ik graag kennissen en vrienden met praktische klussen in en rondom het huis."

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Experiences of a TB programme manager

  "On June 15th, the Fontys buildings will open again a bit. Gosh, I'm happy with that! In this 'Corona time' everything seems to go a bit less automatically. I miss the chemistry and the presence of each other, and being able to see and touch each other physically. I think that this is the great strength of Industrial Engineering & Management and Fontys: our personal (and also physical) approach, in education and in conversations. I notice that communication online is more difficult and more tiring, also for students, who indicate that they miss each other in the physical group work. And sometimes they even miss our teachers a bit.

  I especially have a lot of compassion with our international students. How about working on a project together, from multiple countries, online, with a company assignment for a Dutch company, with which you also only have online contact. A great performance that colleagues and students get it done!

  It remains the most difficult to communicate well with each other in this situation, despite mailings, online MS Team meetings with teachers and students and personal gifts. That is why colleague Muriël and I spoke to students even more personally during a webinar. The appreciation for Fontys was expressed during this webinar. But also I have a lot of understanding for the frustrations and concerns that emerged from the students. That was not easy. Because as a programme manager you want to make the programme clear for every student. And that is not yet possible. But step by step we are always looking for the right policy, adapting ourselves every week to the revised situation. And communicating about what we do not yet know is unfortunately also part of it.

  Fortunately, personal attention and conversations have alleviated the students' worst concerns. And together we look forward to June 15th. Normally I would say with a friendly smile "just drop by!". But that is not possible yet. But it will definitely come again. We will go to a beautiful blended mix of online and physical education. Until then, hold on, stay proud of our great programme, and see you soon! "

  Peter Custers, programma manager Industrial Engineering and Management

  Sfeerafbeelding Fontys
 • We mogen weer

  Met dit gevoel sta ik momenteel in mijn werk. En ook privé zijn de vooruitzichten weer wat rooskleuriger. Met een beetje goede wil, kunnen we in de zomer in Nederland gaan fietsen; of misschien toch nog naar Frankrijk of Duitsland.

  Vanochtend had ik mijn eerste afspraak weer buitenshuis. Ik mocht weer weg met de auto…. En langs de weg in Kerkdriel stond ook nog een bord met de tekst: “we mogen weer”.

  De opgetogenheid van het moment van weer vrijheid ervaren, werd een beetje teniet gedaan door de aard van mijn afspraak: de tandarts. Een half jaar geleden heb ik die afspraak al moeten maken om 1,5 uur onder een microscoop een kanaalbehandeling te ondergaan… Ik heb nog even gehoopt dat door Corona de tandartsen niet zouden mogen werken, maar helaas.

  Op de terugweg overheerste het gevoel van opluchting: ik heb het weer gehad en voor de toekomst is het goed dat ik dit heb gedaan. En toen realiseerde ik me dat jullie, studenten, mogelijk ook met zo’n gevoel rondlopen.. Op 15 juni mogen we weer: de Fontys gebouwen gaan weer open. Fijn.

  Maar wat gaan we doen: we gaan jullie 'aan de tand voelen'. We gaan alleen maar toetsen afnemen. En daar zullen jullie dus flink voor aan de bak moeten om ze te halen.

  Ik wens jullie toe dat je na afloop ook de opluchting voelt: "ik heb het weer gehad, ik heb mijn tentamens gehaald en voor mijn toekomst is het goed dat ik dit heb gedaan."

  Veel succes.

  Sfeerafbeelding Fontys