Fontys for Society 2021-2025

Op maandag 4 januari is door het College van Bestuur de nieuwe Fontys strategie 'Fontys for Society 2021-2025' gepresenteerd, waarin Fontys kiest voor een ‘Talentgericht, Onderzoekend en Wendbaar Fontys’. In het algemeen wordt ingezet op de verdere transitie van een onderwijsinstelling naar een kennisgemeenschap waarbinnen studenten, docenten en het werkveld met elkaar werken aan het ontwikkelen van kennis en talent en het vormgeven aan de maatschappij van morgen. Fontys wil met onderwijs en onderzoek bijdragen aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. 

Om dit te markeren nemen we afscheid van Denk Groter, dat stond voor uitdagend onderwijs en het laten groeien van onze studenten. Fontys zal zich sterker positioneren rondom de unieke combinatie van persoonlijke aandacht enerzijds en inhoudelijke breedte in aanbod en kennis anderzijds. Deze unieke combinatie stelt ons in staat om impact te hebben op de samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen en kennis. Daar hoort een nieuwe krachtige boodschap bij. De verwachting is deze begin februari te introduceren.  

Meer informatie over de strategie vind je hier.