Centrum voor Ondernemerschap en Samenwerking bedrijfsleven

Samenwerking: Wat kunnen we concreet voor elkaar betekenen?

Ondernemerschap wordt al vroeg geïntegreerd in de leerstof binnen de diverse hogescholen van Fontys, verdeeld over een spectrum aan branches. Daarnaast stimuleren we onze studenten in hun ondernemende houding. Zo worden zij in lessen en tijdens brancheweken, trainingen, pitch-evenementen etc. uitgedaagd om hun idee, product of onderneming voor het voetlicht te brengen.

Veel activiteiten worden gecoördineerd vanuit het Centrum voor Ondernemerschap. Met onderzoek binnen onze lectoraten onderbouwen we onze visie en doelstelling. Die doelstelling is het onderwijs steeds te laten aansluiten bij de actualiteit en onze studenten 'ready for business' af te leveren aan het bedrijfsleven. We nodigen u daarom van harte uit om in co-creatie met ons vorm en inhoud te geven aan ondernemerschapsonderwijs binnen Fontys!

Fontys Centrum voor Ondernemerschap

Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) helpt studenten bij het ontwikkelen van een ondernemende houding, waardoor ze als ondernemer of, als ondernemende professional in loondienst toetreden in hun beroepspraktijk.

Fontys CvO richt zich met haar dienstverlening op drie doelgroepen, waarbij maatwerk centraal staat:

•Alle Fontys opleidingen kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen en realiseren van ‘ondernemerschapsonderwijs’ in hun curriculum.
•Studenten kunnen een minor volgen waarin ondernemerschap centraal staat of als ze een bedrijf willen starten.
•En ondernemers kunnen terecht met vragen of kunnen via Fontys CvO in contact komen met studenten of opleidingen.

Klik op deze link voor meer informatie over het Centrum voor Ondernemerschap.