Lectoraat Business Entrepreneurship

Het lectoraat Business Entrepreneurship maakt deel uit van de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Deze hogeschool verzorgt onder andere een aantal opleidingen op het gebied van Technische Bedrijfskunde en Bedrijfsmanagement in het Midden- en Kleinbedrijf.

Sfeerafbeelding Fontys

Het lectoraat geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar bedrijfskundige vraagstukken en dient daarmee als voedingsbodem voor thematische en methodologische onderwijsvernieuwing binnen deze opleidingen. Daarnaast heeft het lectoraat als doel om een bijdrage te leveren aan de bedrijfskundige beroepspraktijk in en buiten de regio. Ook dienen de onderzoeksresultaten een bijdrage te leveren aan de verdere (academische) kennisontwikkeling en methodieken.

In lijn met de regionale strategische agenda’s (Brainport, Provincie Noord-Brabant, EU) zijn drie speerpunten geformuleerd waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken:
-Ondernemerschap
-Innovatie
-Operational Excellence

Het lectoraat heeft de ambitie om:
-Een contextrijke leeromgeving te creëren waar onderwijs, onderzoek en praktijk hand in hand gaan.
-Studenten en docenten actief te betrekken bij onderzoek en vernieuwing in de praktijk.
-Als kennispartner op het gebied van ondernemerschap, innovatie en operational excellence een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Brainport regio.

Het lectoraat werkt samen met het Fontys Centrum voor Ondernemerschap en het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials.