Ambities

Het lectoraat Business Entrepreneurship maakt deel uit van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Deze hogeschool biedt opleidingen aan als Technische Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement voor het Midden- en Kleinbedrijf en Automotive Management.

Het lectoraat geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar technisch bedrijfskundige vraagstukken en is daarmee de voedingsbodem voor thematische en methodologische onderwijsvernieuwing binnen deze opleidingen. De onderzoeksresultaten leveren een bijdrage aan de verdere (academische) kennisontwikkeling en methodieken. Daarnaast levert het lectoraat een bijdrage aan de bedrijfskundige beroepspraktijk.

Ambities van het lectoraat

Samenwerking met het bedrijfsleven is in toenemende mate in beeld bij de opleidingen. Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het projectonderwijs, in stages en afstuderen. In lijn met de regionale strategische agenda’s (Brainport, Provincie Noord-Brabant, EU) zijn drie speerpunten geformuleerd waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken:

  • Ondernemerschap, in het bijzonder ondernemerschap in de technniek;
  • Open Innovatie, inclusief samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met kennisinstellingen;
  • Operational Excellence, ofwel het continu verbeteren van bedrijfsprocessen.