Onderwijsontwikkeling

Het lectoraat is actief betrokken bij de doorontwikkeling van de onderwijsprogramma’s van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek en de activiteiten van het Fontys Centrum voor Ondernemerschap. Dit betreft concreet de leerlijnen ondernemerschap, operational excellence en onderzoekvaardigheden. Meer informatie hierover is beschreven in het projectportfolio van het lectoraat.

Het lectoraat is – naast toegepast onderzoek – ook actief betrokken bij onderwijsontwikkeling. Het lectoraat participeert in de curriculumcommissies van de verschillende opleidingen en is actief betrokken bij de ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s, leerlijnen en specifieke onderdelen. Voorbeelden en lopende onderwijsprojecten zijn:

Voorbeelden

  • De minor Operational Excellence, als onderdeel van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Programmering van praktijkopdrachten (challenges) geschiedt vanuit het lecoraat;
  • De ontwikkeling van een afstudeervariant Ondernemerschap - met twee routes: startup en opvolging in het familiebedrijf - voor de opleiding Bedrijfsmanagement MKB;
  • De ontwikkeling van een extra-curriculair ‘Plus-programma’ voor tweedejaarsstudenten van Bedrijfsmanagement MKB en Auromotive Management;
  • Het versterken van een ondernemende houding en vaardigheden in de opleidingen van andere Fontys insituten en het – met behulp van de SOR regeling – faciliteren van afstuderen binnen het eigen bedrijf;
  • Deelname aan het Fontysbrede onderzoekthema Learning Society gericht op het ontwikkelen en benutten van de future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen ten bate van “leven lang leren”.

Onderwijsprojecten waarin participatie mogelijk is