Overig onderzoek

Het bedrijfsleven is het ‘laboratorium’ voor het technisch-bedrijfskundig onderwijs en onderzoek. Vanuit de ambitie om impact te hebben in dit werkveld wordt het onderzoek van het lectoraat gericht op vraagstellingen die actueel zijn in het werkveld. Ditzelfde geldt ook voor het onderwijs zelf. Bepaalde ontwikkelingen binnen de technische bedrijfskunde of de context daarvan vragen om onderwijsvernieuwing en onderzoek om dit mogelijk te maken.

Aanvullend op de onderzoekslijnen Entrepreneurschip en Operational Excellence stelt het lectoraat zich open voor vraagstukken aangedragen vanuit het onderwijs en het werkveld. Praktijkopdrachten (afstuderen, stages en minoren) kunnen aanleiding geven om aanvullend onderzoek op te pakken. Directe aanleiding hiervoor kan zijn dat meerdere bedrijven bij de opleiding aankloppen met soortgelijke vragen. In dergelijke gevallen zullen opleiding en lectoraat bekijken in hoeverre een extra investering in deze thematiek gewenst en realiseerbaar is. Indien mogelijk zal dit een vervolg krijgen in de vorm van een extern gefinancierd onderzoekproject.

Het ondernemerschapsonderwijs en de faciliteiten die het Fontys Centrum voor Ondernemerschap aanbiedt, draagt bij aan de groei van het aantal jonge ondernemers in de regio. Steeds meer jongeren willen vooral ondernemen om een eigen droom of idee waar te maken. Bovendien willen ze kunnen genieten van een flexibelere keuze tussen werk en prive waar ze vrij, verantwoordelijk en creatief kunnen zijn. Binnen Fontys zijn er legio mogelijkheden om hen daarin op de juiste manier te begeleiden zodat zij zich op dit vlak kunnen ontwikkelen.

Het lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship verrichtte in samenwerking met het Fontys Centrum voor Ondernemerschap een Fontys Studielink onderzoek gericht op ondernemerschap. Bekijk hier de volledige rapportage.