Product- & Procesinnovatie

Ondernemerschap en innovatie zijn nodig om – als maatschappij, economie, keten of individueel bedrijf – een antwoord te hebben op maatschappelijke ontwikkelingen (sociaal, technologisch, economisch, ecologisch, politiek). Om deze antwoorden te vinden zet de EU nadrukkelijk in op innovatie, kennis en ondernemerschap. 1 Ondernemerschap in combinatie met investeringen in innovatie biedt ondernemingen kansen om zich te onderscheiden, klanten te binden en nieuwe markten te betreden, groei te realiseren en de winstgevendheid te verbeteren. Dit kan door nieuwe producten te ontwikkelen, het toepassen van nieuwe technologie en processen, of door andere organisatievormen en ‘business’ modellen. Het lectoraat onderzoekt op welke wijze bedrijven uit de maakindustrie richting geven aan ondernemerschap, innovatie en business development. Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar innovatie en business development binnen het MKB/familiebedrijven en naar samenwerking tussen bedrijven bij RD&E.


In de maakindustrie komt innovatie vaak tot stand via technologische vernieuwing. Innovatieve technologische ontwikkelingen (zoals 3D printen, industriële en logistieke robotica, lichtgewicht construeren, smart materials) en verdergaande digitalisering bieden mogelijkheden om werkprocessen en de besturing daarvan verder te optimaliseren en de productiviteit verder te verbeteren. Hierbij spelen vraagstukken op het grensvlak met andere instituten binnen Fontys T&I en met name met het lectoraat Smart Manufacturing.

De adoptie van nieuwe (productie)technologie in bedrijven vraagt om een zorgvuldige inpassing – en vaak ook aanpassing – van werkprocessen, procesbesturing en informatievoorziening. Daarnaast worstelen bedrijven met vragen op het gebied van organisatie, business modeling, financiering en HRM. Het lectoraat voert onderzoek uit naar (technisch) bedrijfskundige vraagstukken rond de adoptie van nieuwe technologie en digitalisering in bedrijven en ketens. Daarmee sluit het lectoraat nauw aan bij het onderzoek door de lectoraten en SIGs van FH Engineering en FH TNW waar het accent meer ligt op de technologie zelf.

Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar (MKB) ondernemingen die ‘voor hun gevoel’ nog ver af staan van de Smart Industry agenda. Voor veel bedrijven, stroomafwaarts in de toeleveringsketen, zien digitalisering, big data, VR, digital twin en additive manufacturing als ontwikkelingen waar zij op korte termijn niet veel mee te maken zullen krijgen en ook de middelen en motivatie niet hebben om daar in te investeren. Het is in het belang van deze bedrijven en de maakindustrie als geheel om deze technologische ontwikkelingen meer laagdrempelig toegankelijk te maken en deze bedrijven te ondersteunen bij de vertaalslag naar hun – vaak minder high-tech – context. Daarbij gaat het niet pre se om de technologie zelf maar vooral ook om organisatorische en financieel-economische vraagstukken.

1Europe 2020, A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth