Bedrijfskundige aspecten van Additive Manufacturing (3D printen)

Betrokken partijen: Brainport Industries, Frencken, AddLab (en partners)

Doelstelling en Scope: De techniek van 3D printen, ontstaan in de jaren ’80, ontwikkelt zich snel van ‘rapid prototyping’ voor onderzoek en engineering tot een volwassen alternatief voor professionele fabrikage en toelevering. Tegelijkertijd moet er nog veel onderzocht en ontwikkeld worden, zowel technisch als bedrijfskundig. In samenwerking met partners in het bedrijfsleven heeft het lectoraat onderzoek uitgevoerd naar vraagstukken rond de toepassing van Additive Manufacturing Technology (AMT) in de industrie. Hierbij gaat het om strategische overwegingen van bedrijven en bedrijfseconomische aspecten maar ook om de inrichting en besturing van productieprocessen.

Resultaten / voortgang: Het onderzoek is afgerond en afgesloten met een workshop in samenwerking met Brainport Industries en Berenschot.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ger Post.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Ger Post

08850 89712
g.post@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven