Contextrijk ondernemerschapsonderwijs in HBO

Betrokken partijen: Hogeschool Zuyd, Saxion, Rotterdam, Inholland

Doelstelling en Scope: Op basis van diverse onderzoeken en in het licht van ontwikkelingen in de samenleving wordt de effectiviteit van het bestaande ondernemerschapsonderwijs steeds meer ter discussie gesteld. Dit geldt met name voor de mate waarin het ondernemerschapsonderwijs representatief is voor de praktijk van zelfstandig ondernemerschap. Het lectoraat voert onderzoek uit naar strategieën en werkvormen om de context van dit onderwijs te verrijken en samen te werken met het bedrijfsleven. Hierbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden om samen op te trekken met andere hogescholen.

Resultaten / voortgang: Het onderzoek is in 2017 afgerond met een aantal workshops. Uitkomsten zijn gepresenteerd op intenationale conferenties over ondernemerschapsonderwijs.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Danae Bodewes.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Danae Bodewes

08850 72548
danae.bodewes@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven