European Panther Program

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen het PANTHER-programma ontwikkelen deelnemers hun business idee tot

een financierbaar en duurzaam businessplan.

Doelstelling en scope

Het programma is gericht op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie in het MKB, inclusief het leren van intenationale peers en biedt een unieke kans om te leren van en geïnspireerd te worden door verschillende lokale ecosystemen in Europa en om deze kennis te verankeren in het ontwikkelingstraject van uw onderneming.

Over het programma

Wij bieden een intensief trainings- en coaching traject aan dat bestaat uit 5 sessies waarin lezingen, werksessies en pitchactiviteiten gecombineerd worden. Elke sessie (van woensdag tot en met vrijdag) wordt georganiseerd op een andere locatie en wordt gehost door organisaties die uitblinken in ondernemerschap.

Partners

Flanders Business School (KU Leuven)
- TU Hamburg
- Fontys Hogescholen
- NIKOS & PLD - University of Twente 

Meerwaarde van het programma volgens Yvonne Kirkels

Yvonne Kirkels, docent, onderzoeker Innovatiemanagement en verbonden aan het lectoraat Business Entrepreneurship, kijkt met plezier terug op de eerste afgeronde reeksen trainingen. “De feedback van de deelnemers was positief.” Zo gaven deelnemers van een groot technologiebedrijf in gedistribueerde grootboektoepassingen aan dat zij tijdens het Panther-programma waardevolle feedback ontvingen over hoe zij nieuwe markten konden benaderen en de verbinding tussen nieuwe technologie en bestaande activiteiten op de juiste manier tot stand konden brengen. “We hebben veel geleerd over veerkracht, ecosystemen en scenario-denken en dat heeft geleid tot een beter begrip van onze omgeving. Ook van de andere deelnemers en van de verschillende markten waarin zij actief zijn, hebben we veel opgestoken.” Een ander onderzoeksteam gaf te kennen dat het Panther-programma handige tips and tricks bood om het bedrijf te verbeteren en uit te breiden.“Het opgebouwde netwerk van ervaren coaches en ondernemers is van grote meerwaarde geweest voor de deelnemers. Bovendien zijn er belangrijke contacten gelegd voor de verdere ontwikkeling van de onderneming. Een absolute aanrader dus!”

Sfeerafbeelding Fontys