Ideation at Science & Technology Parks

Betrokken partijen: TMC Manufacturing Support, Vrije Universiteit Amsterdam

Doelstelling en Scope: Bedrijven opereren in een kennis- en netwerkeconomie waar concurrentievoordeel uit nieuwe innovaties niet meer voortkomt uit individueel ondernemen. Toegang tot kennis en markten wordt beschikbaar als bedrijven en instellingen deze delen met hun partners. Dit vraagt van beide partners om deel te nemen aan het open innovatie proces. Open innovatie samenwerking wordt o.a. beïnvloed door elementen als nabijheid en vertrouwen. Deze nabijheid is een kern element op Open Innovatie Campussen. Dergelijke campussen kenmerken zich door een sterke clustering van kennis en R&D, waarbij publieke en private partijen samenwerken in collectieve projecten en programma’s en investeren in het gezamenlijk delen van zowel fysieke als dienstverlenende voorzieningen (facility sharing en shared service centers). Collaborative ideation wordt door veel campusorganisaties gezien als een belangrijke activiteit om de ‘innovatiefunnel’ te voeden met ideeën, nieuwe productconcepten en technologische uitdagingen. In dit onderzoek is onderzocht welke aanpakken en instrumenten worden gebruikt om het proces van ideation binnen een bedrijf te realiseren.

Resultaten / voortgang: Het onderzoek is in 2016 afgerond. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op een internationaal congres (ERSA 2016) en gepubliceerd in Studia Regionalia (augustus 2016).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ger Post.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Ger Post

08850 89712
g.post@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven