Innovatiekracht HBO en MKB

Betrokken partijen: Hogeschool Rotterdam, Ministerie van EZ en Klimaat

Doelstelling en Scope: Sinds jaar en dag worstelen kennisinstelling met het bereiken van mkb-ondernemingen en slagen mkb-ondernemingen er moeizaam in om te komen tot (duurzame) samenwerking met kennisinstellingen. In opdracht van het Ministerie van EZ en Klimaat is onderzoek uitgevoerd naar naar de wijze waarop samenwerking met het HBO bijdraagt aan de innovatiekracht en –prestatie van het midden- en kleinbedrijf in NL. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan de hindernissen die ervoor zorgen dat deze samenwerking in onvoldoende mate tot stand komt.

Resultaten / voortgang: Het onderzoek is in 2018 afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een onderzoeksrapportage.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Danae Bodewes.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Danae Bodewes

08850 72548
danae.bodewes@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven