Juridische aspecten van open innovatie

Betrokken partijen: Radboud Univ, Rabobank, diverse case-bedrijven

Doelstelling en Scope: Open Innovatie biedt bedrijven kansen om de kennis, kunde, faciliteiten en netwerken van andere bedrijven of organisaties te benutten bij het gezamenlijk realiseren van innovatie. Het samenwerken volgens het OI-concept vraagt om openheid en onderling vertrouwen. Aanvullend hierop is het ook van belang om goede afspraken te maken over de beoogde samenwerking, individuele bijdragen en verantwoordelijkheden en de verdeling van risico’s en opbrengsten. Bij het maken van dergelijke afspraken worden vaak juristen betrokken. Dit onderzoek richt zich op de rol van juridische experts bij het opzetten en uitvoeren van open innnovatie samenwerking. Hiervoor is een case-based aanpak gebruikt en in meerdere bedrijven geïnventariseerd hoe hiermee omgegaan wordt en wat de ervaringen zijn.

Resultaten / voortgang: De onderzoeksresultaten zijn eind 2018 gepresenteerd op een internationale conferentie en beloond met de Dick Marsch Award voor ‘paper with the greatest potential for impact’. Een journal publicatie is momenteel under review. Een vervolgproject (internationaal) is in voorbereiding.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ger Post.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Ger Post

08850 89712
g.post@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven