Keteninnovatie

Betrokken partijen: Fontys CoE HTSM, Brainport Industries, KMWE, Steenbergen, NTS, ACE, GrowTri

Doelstelling en Scope: Onderzoek door Praetimus (2016), in opdracht van / in samenwerking met Brainport Industries en de Brabants Ontwikkelings Maatschappij, laat zien dat de intentie van veel OEM's om op een hoger niveau uit te besteden stuit op een gebrek aan kennis, ervaring en routines op het gebied van ‘productization’, life-cycle management en ketensamenwerking. Dit project richt zich op het versterken van de samenwerking in regionale toeleverings- en after-sales ketens. Deze samenwerking betreft activiteiten die verder gaan dan de productie van onderdelen of modules en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe systemen, modules en onderdelen door de leverancier. In het verlengde daarvan betreft het ook de bijbehorende Life-Cycle Management (LCM) services (installatie, customer service, garantie, obsolescence, upgrades & system enhancements, etcetera).

Resultaten / voortgang: In samenwerking met externe projectpartners zijn in het onderwijs en in het werkveld trainingen en workshops georganiseerd over samenwerking en oursourcing van development en LCM activiteiten. Bij een aantal toeleverende bedrijven in de regio zijn interviews gehouden met als doel om de bestaande situatie en verbeterpotentieel in kaart te brengen. Met behulp van afstudeerders en young-professionals worden verbeterprojecten uitgevoerd. Verdere verbeterprojecten volgen nog in de komende semesters. In een later stadium worden de ‘lessons learned’ gedeeld via workshops en publicaties.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ger Post.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Ger Post

08850 89712
g.post@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven