OPEX in Smart Networked Supply Chains

Betrokken partijen: Fujitsu-Glovia, KMWE, SNSC-netwerk

Doelstelling en scope: Voor de stuwende industrie van Brainport, die vooral bestaat uit productie-bedrijven, Original Equipment Manufacturers (OEMs), engineeringbureaus,  toeleverende industriële bedrijven en service partners is Operational Excellence een uiterst belangrijk thema. De noodzaak van continue verbetering wordt door OEM's en main suppliers opgepakt binnen de eigen organisatie. De ‘next step’ is om operational excellence op ketenniveau te realiseren. Met name op interfaces tussen schakels in de keten valt verdere winst te boeken. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke en gewenste veranderingen van de interne (technische) bedrijfsprocessen door de implementatie van de automatisering van het berichtenverkeer.

Resultaten / voortgang: Vooronderzoek in uitvoering. Hierbij worden bij diverse bedrijven bedrijfsprocessen, besturing en informatievoorziening in kaart gebracht en verbeterprocessen opgestart met de inzet van afstudeerders. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Corné Dirne.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Corné Dirne

08850 77138
c.dirne@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven