Open Innovatie en stakeholder-management binnen het MKB

Betrokken partijen: Lappeenranta Univeristy of Technology, University of Exeter, Ulster University, University of Copenhagen

Doelstelling en Scope: OI is de praktijk van bedrijven en niet-commerciële organisatie om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen en door te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Achterliggend idee van OI is dat organisaties, in een wereld van wijdverbreide kennis, niet langer volledig kunnen bouwen op hun eigen interne kennisbronnen. Het concept van OI werd de afgelopen vijftien jaar zeer populair onder grote bedrijven. Met name voor het mkb is het aangaan van allianties met bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen van groot belang om te komen tot innovaties. Dit project brengt via case-based onderzoek in kaart hoe MKB-ondernemingen invulling geven aan stakeholder management binnen het concept van open innovatie en geeft zicht op lessons-learned.

Resultaten / voortgang: Via een Erasmus+ project (INSPIRE) en additioneel nationaal onderzoek is via interviews, observaties en secundaire data verkregen over hoe MKB ondernemingen omgaan met stakeholder management en de impact daarvan op open innovatie. Op een tweetal conferenties zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Een publicatie (Journal of Business Research) is momenteel under review (3e ronde).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ger Post.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Ger Post

08850 89712
g.post@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven