Open Innovatie in HTSM ketens

Betrokken partijen: ASML, Thermo-Fisher, Phenom World (inmiddels Thermo-Fisher), IMEC, TU Delft

Doelstelling en Scope: Open innovatie vraagt om nauwe samenwerking en een goede onderlinge communicatie. Vanuit een socio-linguïstisch perspectief wordt onderzocht op welke wijze bedrijven met elkaar communiceren in innovatieprocessen en op welke manier deze communicatie (verder) kan worden verbeterd. In een drietal in-depth cases – samenwerkingsverbanden tussen high-tech bedrijven en kennisinstellingen – is via linguistisch-etnografisch onderzoek, aanvullende observaties, interviews en secundaire data een beeld verkregen van communicatie – en onderliggende processen – en de impact daarvan op de samenwerking en het innovatieresultaat.

Resultaten / voortgang: Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Antwerpen. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van een NWO promotiebeurs. In de afgelopen jaren is op uitgebreide schaal data verzameld en geanalyseerd. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aantal conference papers en publicaties in tijdschrijften (zie hiervoor het overzicht met publicaties). Dit onderzoek wordt nog in 2019 afgerond met een academische promotie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Els de Maeijer

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Els de Maeijer

8850 86414
e.demaeijer@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven