Robotisering in de maakindustrie en logistiek

Betrokken partijen: Fontys Hogeschool Engineering, VNO-NCW

Doelstelling en Scope: De adoptie van nieuwe technologie door het kleinere mkb blijft traditioneel achter bij de adoptie door grote(re) bedrijven. Gebrek aan prioriteit, middelen, kennis en informatie vormen de grootste hindernissen voor het mkb om aan de slag te gaan nieuwe technologie (zoals big data, 3D printen, robotica, etc.). Dit onderzoek richt zich op de toepassing en het verbeterpotentieel van robotica in de maakindustrie, met een focus op mkb.

Resultaten / voortgang: In samenwerking met VNO-NCW is een aantal workshops georganiseerd voor mkb-ondernemingen. Met deelnemende bedrijven is gesproken over de technologische ontwikkelingen en kansen voor toepassing binnen het bedrijfsleven. De uitkomsten van deze workshops worden momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van vervolgonderzoek.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Pieterse.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Jos Pieterse

08850 86673
j.pieterse@fontys.nl
Rondom 1, Eindhoven