Samenwerking met MKB-bedrijven

Innovatie lastig en tijdrovend?

Niet nodig!

“Bedrijven die vernieuwend zijn en daarbij een ambitieuze groeidoelstelling hebben, presteren beter en werken het beste samen met andere bedrijven.”

Weet u zeker dat u vernieuwend genoeg bent zodat u over drie jaar nog steeds de kost kunt verdienen met uw huidige business? U twijfelt, maar heeft geen tijd om úw kansen nader te onderzoeken?

Schakel dan een team vierdejaars hbo-studenten in!

Studenten kunnen u inzichten geven in de kansen die nieuwe technologieën en sociale innovaties bieden. Ze maken ook nog een voorstel hoe deze kansen te benutten zijn en hoe ze in concrete acties omgezet kunnen worden.


Veel bedrijven gingen u al voor, onder andere de Faes Group in Reusel en MTD in Tilburg. Zij participeerden in het vierdejaars project ‘Innovatiemanagement’ van Fontys Bedrijfsmanagement MKB.

Ketensamenwerking heeft dit jaar onze bijzondere aandacht.Voor nadere informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
dr. Yvonne Kirkels:  y.kirkels@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Wat bieden wij u?

Wij bieden MKB bedrijven in Zuid Nederland ondersteuning bij het in kaart brengen van hun innovatievermogen. Aansluitend op deze analyse maken we samen met u doelgerichte verbeterplannen waardoor kansen ontstaan om uw positie in de markt en in de supply chain te versterken.


Wat vragen wij van u?

Tijd om een groep van  4 of 5 vierdejaars studenten Bedrijfsmanagement MKB  intensief kennis te laten maken met u, uw bedrijf, uw ambities en problemen. En de bereidheid om in nauw overleg, samen met studenten en hun begeleidende docent een scan van uw onderneming te maken. Het project loopt van september 2020 tot en met januari 2021, een half jaar dus.


Wie bent u?

Een drukbezet ondernemer met een (toeleverend) bedrijf dat behoort tot de maakindustrie en/of automotive industrie in de Brainport regio. Bij voorkeur heeft u meer dan 20 medewerkers in dienst. (Onze ervaring is dat het project dan het beste tot zijn recht komt.)

Voorbeelden van projecten

In de afgelopen periode hebben verschillende groepen studenten van de Fontys-opleiding Bedrijfsmanagement MKB ‘’project 9-10’’ afgerond. Tijdens dit project zijn studenten aan de slag gegaan met innovatie bij
bedrijven in de regio. Drie bedrijven, met interesse in het project, zijn
aangedragen door de Rabobank. Verbi Gereedschappen, Flex Industries en Arte, allen gevestigd in Helmond, hebben deelgenomen aan het project.

In de eerste fase van het project hebben de studenten een scan gemaakt van
verschillende facetten binnen de onderneming. Om deze scan te maken is de
huidige situatie bij de onderneming beschreven. Vervolgens is door de studenten gekeken waar geïnnoveerd kan worden. Bij de innovatiescan zijn alle vier de bedrijfsprocessen, relevant voor Bedrijfsmanagement MKB, belicht. In project 9-10 kwamen onderdelen voor met betrekking tot commercie, financiën, personeel en logistiek.

Op de volgende websites zijn projecten nader beschreven.

 • Project 9-10 bij Arte di Granito

  Monique Boetzkes, HR-manager bij Arte, heeft de studenten tijdens project 9-10 grotendeels begeleid. Monique geeft aan dat de studenten snel hun eigen weg wisten te vinden binnen Arte en onafhankelijk te werk gingen. De studenten waren erg zelfstandig en gaven duidelijk aan wat ze nodig hadden. De voorbereiding van de studenten was altijd goed. Voor ieder gesprek werd er een vragenlijst of interview opgesteld, die werd afgewerkt.

  "Ik hoefde de studenten niet aan de hand mee te nemen, ik had verwacht dat ik de studenten gedurende het gehele traject intensief moest begeleiden maar dit was niet het geval."

  Om de innovatiescan in te vullen zijn zeven verschillende medewerkers
  geïnterviewd. Deze interviews hebben de studenten geholpen om de huidige
  situatie inzichtelijk te krijgen. Tijdens deze interviews ging het ook over
  verbeterpunten binnen Arte. Deze verbeterpunten zijn gebruikt bij het opstellen
  van innovatiekansen voor Arte. Na het afronden van de innovatiescan is deze
  gepresenteerd aan het managementteam van Arte. Het managementteam heeft na deze presentatie samen besloten welke onderzoeksrichtingen daadwerkelijk uitgevoerd gingen worden.

  Een gekozen onderzoeksrichting ging over sociale innovatie, de andere over klantrelatiemanagement. Het onderzoek betreffende sociale innovatie was intern en hiervoor zijn ongeveer twintig productiemedewerkers geïnterviewd. De inzichten uit deze interviews bleken achteraf zeer nuttig voor Arte. De medewerkers waren open en eerlijk tegen de studenten. Uit de interviews kwam informatie over sfeer, vertrouwen en feedback op de werkvloer. Met de manier van onderzoek was Arte ook content. In plaats van enquêtes (kwantitatief) zijn de studenten in gesprek gegaan met medewerkers en hebben ze dus kwalitatief onderzoek gedaan.

  De samenwerking tussen de studenten en Arte verliep goed. Arte gaf achteraf echter wel aan dat de eindrapporten te theoretisch waren, om praktisch te gebruiken. De nadruk in de rapporten lag op de theorie en niet op praktisch uitvoerbare adviezen. Zoals benoemd hebben verschillende interviews wel nieuwe inzichten opgeleverd.

  Volgens Monique kunnen ondernemingen een goed momentopname krijgen door project 9-10. Studenten onderzoeken hoe het er aan toe gaat binnen een onderneming en wat er beter kan, dit is altijd nuttig. Monique beveelt andere bedrijven dan ook aan om deel te nemen aan project 9-10.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Project 9-10 bij Flex Industries

  Thom Manders, een aantal jaar geleden zelf afgestudeerd van de opleiding Bedrijfsmanagement MKB, heeft bij Flex Industries de begeleiding van de studenten op zich genomen. Op het moment dat Thom hoorde dat de studenten project 9-10 kwamen doen bij Flex Industries heefthij zich beschikbaar gesteld om de studenten te begeleiden. Thom wist zelf goed wat het project inhield en wat hij kon verwachten van de studenten. De communicatie met de studenten verliep erg prettig. De studenten stelde zich flexibel op.

  "Het contact met de studenten verliep persoonlijk en snel, bijvoorbeeld via Whatsapp. Erg fijn om op deze manier te communiceren."

  Allereerst hebben de studenten de innovatiescan ingevuld voor Flex Industries. Thom wist dat de onderdelen binnen de opleiding Bedrijfsmanagement MKB goed aansloten bij de bedrijfsonderdelen van Flex Industries. De innovatiescan leverde verschillende interessante onderzoeksrichtingen op, waar er uiteindelijk twee van zijn gekozen. Tijdens het opstellen van de innovatiescan heeft Thom de studenten begeleiding aangeboden. Hij heeft ervoor gezorgd dat alle informatie ter beschikking was, die de studenten nodig hadden om de scan te maken.

  In de tweede fase van het project, toen de studenten daadwerkelijk de onderzoeken gingen doen, heeft Thom zich faciliterend opgesteld. Op het moment dat de studenten informatie nodig hadden, of een afspraak wilde maken hielp Thom hen hiermee. Een van de twee onderzoeken had betrekking op marketing-communicatiemiddelen van Flex Industries. Dit onderzoek heeft nuttige inzichten opgeleverd voor Flex Industries. Zo isinzichtelijk geworden dat de meeste klanten Flex Industries vinden via de website.

  Thom geeft aan dat zijn verwachtingen voor aanvang vanhet project duidelijk waren. Hij wist dat de studenten, objectief, verschillende onderdelen van Flex Industries gingen belichten. De studenten hebben aan deze verwachtingen voldaan. Het betrekken van studenten is belangrijk voor Flex Industries. Het innemen van een maatschappelijke rol en het opleiden van studenten is belangrijk. Project 9-10 is volgens Thom uiterst geschikt om studenten op een goede manier te betrekken bij een onderneming. Hij zou bedrijven in de technische branche zeker aanraden om deel te nemen aan dit project.

   

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Project 9-10 bij Verbi

  Arjen Vos, directeur van Verbi te Helmond, heeft de studenten tijdens project 9-10 begeleid. Arjen geeft aan dat de groep studenten erg divers was, in positieve zin. Samen beheersten de studenten alle competenties die nodig waren om het project af te ronden. De studenten hadden snel inzicht in de bedrijfsvoering van Verbi en gingen zelfstandig aan de slag. Voor Verbi was dit een groot voordeel. Verbi heeft namelijk maar 15 medewerkers, waardoor er geen tijd is voor intensieve begeleiding.

  "Het beste van het project was dat de studenten zelfstandig te werk gingen, een groot voordeel voor ons als klein bedrijf."

  Volgens Arjen hebben deze interviews inzichten opgeleverd die hij zelf nooit had kunnen achterhalen. De medewerkers waren open en eerlijk tegen de studenten.

  In de laatste fase van het project hebben de studenten een advies geschreven, onder andere over hoe Verbi de interne communicatie kon verbeteren. Deze adviezen heeft Arjen gebruikt om met medewerkers in gesprek te gaan. Het onderzoek uitgevoerd door de studenten is
  dus in de praktijk gebruikt bij Verbi.

  De samenwerking tussen de studenten en Verbi verliep gedurende de hele periode goed. Zoals eerder benoemd gingen de studenten zelfstandig te werk. De verwachtingen van zowel Verbi als de studenten waren voor aanvang duidelijk. Arjen geeft aan dat de opleiding Bedrijfsmanagement MKB goed aansluit bij de verschillende bedrijfsonderdelen binnen Verbi. Verschillende aspecten van de onderzoeken zijn gebruikt binnen Verbi en Arjen zou alle andere maakbedrijven in de regio adviseren om deel te
  nemen aan dit project. 

   

  Sfeerafbeelding Fontys