Monitoring van student-ondernemerschap

Betrokken partijen: Fontys Centrum voor Ondernemerschap, Saxion, Avans, Zuyd

Doelstelling en Scope: Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van ‘entrepreneurial intent & behavior’ onder studenten en het longitudinaal monitoren van student-ondernemerschap. Sinds enkele jaren wordt door Nederlandse hogescholen meegewerkt aan het internationaal in kaart brengen van ondernemerschap bij studenten. Dit onderzoek - Global University EntrepreneurialSpirit Students‘ Survey (GUESSS) – vertoont een aantal zwaktes, waaronder een bias als gevolg van de vrijwillige deelname van studenten aan de gebruikte surveys. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een ‘verplichte vragenlijst’ gekoppeld aan de jaarlijkse inschrijving via StudieLink.

Resultaten / voortgang: Het onderzoek binnen Fontys is in 2019 opgestart. Data is verzameld betreffende het cohort inschrijvingen in februari 2019 en wordt momenteel geanalyseerd. De inschrijving van het cohort september 2019 staat momenteel nog open en zal later dit jaar geanalyseerd worden. Later in 2019 volgt een eerste rapportage.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ger Post of Laura van Zanten.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.