Opening van het nieuwe gebouw op 12 december a.s. voor gepensioneerde oud-collega's

Na twee jaar brainstormen, plannen, ontwerpen, passen en meten, verhuizen en uiteindelijk inrichten was het dan zover. De officiële opening van het nieuwe gebouw, Fontys ER aan de Rondom 1 op de TU/e Campus is een feit en vond plaats op 7 november jl. Voor medewerkers en familieleden van de inwoners - de drie hogescholen, FH TNW, FH ENG en FH BEnT-  organiseerden we aansluitend op het officiële programma een informele opening.

We zijn trots op ons nieuwe gebouw. Graag willen we jou, als gepensioneerde oud-collega, ook het gebouw laten zien en tevens dit moment benutten om samen nog wat verder door te praten over ons huidige onderwijs en onderzoek.

Graag nodig ik je, mede namens alle medewerkers, uit voor de bijeenkomst op 12 december a.s. van 16.00 – 18.00 uur in lokaal 3.43 op de derde verdieping. Jij en je partner zijn van harte welkom! Tijdens deze gelegenheid kun je gebruik maken van een rondleiding en informeren we je over (de verbouwing van) het gebouw. Uiteraard is er voldoende tijd om bij te praten met oud-collega’s.

Wij verheugen ons op je komst en ontvangen je graag in ons nieuwe gebouw. Het is een open ontmoetingsplek voor studenten, docenten, bedrijfsleven, middelbaar (beroeps)onderwijs en wetenschappelijk onderwijs geworden waar samenwerking en uitwisseling van kennis centraal staan.

Je kunt je hier aanmelden.

Tot ziens op 12 december aanstaande!

PS Mocht je nog contact hebben met andere gepensioneerden, die geïnteresseerd kunnen zijn, wil je dan deze uitnodiging doorsturen? Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Gerard Lenssen
Directeur Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Fontys gebouw ER

Rondom 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rondom 1, Eindhoven