TOP-lezingen

Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek organiseert 4 keer per jaar TOP-lezingen voor studenten en medewerkers. Mensen uit de praktijk delen hun ervaringen over die praktijk waar onze studenten later hun werk in zullen vinden.

De interactieve lezingen zijn bedoeld om geïnformeerd, geïnspireerd en gemotiveerd te worden door mensen uit de praktijk die hun sporen hebben verdiend. Voor studenten wordt de theorie daarmee praktisch gemaakt. Voor docenten is het een mogelijkheid om te horen waar men in de praktijk mee bezig is. De onderwerpen van de TOP-lezingen kunnen divers zijn, maar hebben altijd te maken met organisatie- en bedrijfskundige aspecten. Daarnaast is er ook aandacht voor creatieve en innovatieve invalshoeken.

Alle lezingen zijn opgenomen en terug te kijken via deze site. Klik op een lezing voor meer informatie!

 • Mirjam van den Bogaard en Fons Latour

  Eindhoven Airport

  Eindhoven Airport is met meer dan 3 miljoen passagiers de tweede luchthaven van Nederland. Eindhoven Airport zorgt voor een goede (inter)nationale bereikbaarheid. Dit is een voorwaarde voor de regio Zuidoost-Brabant om zich economisch te kunnen ontwikkelen. Je vliegt vanaf Eindhoven Airport naar meer dan70 bestemmingen. De luchthaven opereert als een onafhankelijke, marktgeoriënteerde en financieel gezonde organisatie.

  Commerationeel denken

  Eindhoven Airport heeft haar operationele- en commerciële processen tegenwoordig georganiseerd middels ‘commerationeel denken’. Operatie kan niet zonder commercie en vice versa, en in bijvoorbeeld de logistieke afhandeling van passagiers, het afsluiten van contracten met luchtvaartmaatschappijen en het oplossen van verstoringen heeft dit commerationeel denken een vaste strategische waarde gekregen waardoor Eindhoven Airport op een kostenefficiënte manier een luchthaven exploiteert met bijna 4 miljoen passagiers per jaar.

 • Scrum: Projectmanagement anno nu
  top_lezing_arno.jpg

  Arno Delhij begeleidt en adviseert bedrijven (KPN, ING, gemeente Rotterdam). Sinds een aantal jaren introduceert hij de Scrum methode. Scrum is een "business-enabler" want projecten komen op tijd af en er wordt waarde gecreëerd. Scrum is een "mens-enabler" want professionals leren voortdurend van elkaar.

  De professional van de toekomst?

  Onze maatschappij verandert steeds sneller. Merken komen en merken gaan. De levensduur van bedrijven wordt steeds korter. De professional van de toekomst moet in staat zijn om creatief en flexibel in te spelen op deze veranderingen. In navolging van de wereld van ICT (Google bijvoorbeeld) pikt het bedrijfsleven (en zelfs onderwijs) Scrum op. Volgens Arno Delhij kan Scrum altijd en overal: Tijdens je studie, op je werk en zelfs thuis.

  Bekijk de lezing terug via deze link.

 • Hoe manage je een technologie start-up?

  Waar begin je (aan) bij een start-up? Tijdens de 2,5 jaar dat SeeCubic nu bestaat is het gegroeid van een paar mensen die leuk met hun hobby bezig zijn naar een complex bedrijf dat meerdere technologische componenten levert aan meerdere klanten. Dat kan alleen indien er een team is dat gezamenlijk deze doelen nastreeft. Maar, een team in een start-up moet altijd werken op het randje van de mogelijkheden zonder erover te gaan, niet alleen technologisch maar ook menselijk.

  Bekijk de lezing terug via deze link.

 • Creatief kijken!

  Philippe Brasseur is een tekenaar, schilder en auteur. Hij stelt zichzelf voor als ‘ideeënkweker’. Hij is consultant en docent in creatief denken, maar ook tekenaar, schilder en auteur. Zijn boeken gaan over creativiteit (o.a. ‘Actief creatief’ bij Casterman), en hij schreef/illustreerde ook een paar kinderboeken. In deze lezing haalt hij verschillende voorbeelden uit zijn ervaring met bedrijven, kunstenaars en kinderen.

  Bezoek ook eens zijn website en creatieve blog op www.philippebrasseur.be!

  Bekijk de video via deze link terug.

 • Vergezichten en blinde vlekken in de netwerkeconomie.

  In deze TOP-lezing wordt een beeld geschetst van recente ervaringen in de Brainport regio. Het lijkt er op dat de scope van samenwerking meer en meer verbreed wordt van operatie, naar strategie, naar innovatie, naar ondernemen in netwerken. Hoe gaan bedrijven uit de regio hier mee om? Wat werkt en wat niet? En wat kunnen we nog verwachten in de toekomst?

 • Uitdagingen in Zonnestroom

  Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) is Nederlands grootste zonnestroombedrijf met vestigingen in Deurne, Amsterdam, het Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika. OSPS levert grote zonnestroominstallaties voor investeerders, levert een groothandelsfunctie voor zonnestroomproducten aan installateurs en realiseert grote volumes aan particuliere installaties.

  In 12 jaar is de markt veelvuldig veranderd en heeft OSPS mee dienen te veranderen zonder haar kernwaarden los te laten. Dennis Gieselaar vertelt graag over hoe dat proces in zijn werk is gegaan en welke toekomstige uitdagingen er voor hem liggen.

 • Implementatiekunst

  Marcel Kuhlmann is auteur van ‘Implementatiekunst’ en gaat er in zijn lezing vanuit dat veranderingen niet te managen zijn. Interventies daarentegen wel.

  Hoe kun je de bovenstroom en de onderstroom bij veranderingen benutten? De illusie van maakbaarheid en beheersing: wat kun je dan nog wel? Welke rol spelen sociale netwerken bij verandering en wat kun je wel en niet beïnvloeden in deze netwerken? Welke werking hebben je eigen aannames en vooronderstellingen over veranderen op de verandering?

  Een inspirerende TOP-lezing die je uitdaagt tot anders denken, veranderen en implementeren. Bekijk hem terug via onderstaande YouTube video!

 • Voedselbank Eindhoven als succesvolle onderneming

  Bestuursvoorzitter Pieter Tankink van Voedselbank Eindhoven is vrijwel vanaf het prille begin in 2004 betrokken geweest bij het initiatief en heeft in belangrijke mate de professionele ontwikkeling van de Voedselbank als organisatie gestuurd. Bekijk zijn presentatie terug via onderstaande YouTube video!