Alumni

Alumni zijn de ambassadeurs van onze opleidingen. Een goed doordacht alumnibeleid zorgt voor een naadloze aansluiting op de beroepspraktijk, een hogere onderwijskwaliteit en een betere talentontwikkeling. Ze dragen bij aan de kwaliteit door aan te geven wat hun ervaringen waren met de opleiding en wat ze hebben gemist. Onze alumni bieden ook een netwerk van bedrijven aan, op die manier kunnen wij voor elkaar van betekenis zijn en blijven. Denk aan het bieden van projectopdrachten, afstudeeropdrachten, stageplekken, bijdrage in werkveldcommissies en zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Vanuit Fontys Hogeschool Economie en Communicatie zeggen wij dus niet ‘tot ziens’, maar ‘tot straks’ tegen onze afstudeerders.