De kenniskring vertelt..

Margot Rossieau MC

Margot heeft zich in haar werkzaamheden op een accountantskantoor en een organisatieadviesbureau vanuit een HRM-achtergrond gespecialiseerd in het verbinden van persoonlijke ontwikkeling aan organisatie-ontwikkeling.  Ze maakte tien jaar geleden de overstap naar Fontys Hogeschool Financieel Management en behaalde een Master in Coaching, in het kader waarvan zij meerdere praktijkonderzoeken uitvoerde waarin organisatieverandering – en de dialoog die daarvoor nodig is – centraal stond.  

"Ik ben docent en coördinator studieloopbaanbegeleiding bij de opleiding Finance & Control van Fontys Hogeschool Financieel Management. Mijn focus in het ontwikkelen en begeleiden van onderwijs, is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling die studenten moeten doormaken om uit te groeien tot authentieke professionals met sterk ontwikkelde onderzoekende en interpersoonlijke vaardigheden. Het is voor studenten essentieel om een ‘interne’ en ‘externe’ dialoog te leren voeren om de kloof tussen denken en doen te overbruggen. Daarin speelt het vragen stellen vanuit een onderzoeksmethodologie en het methodisch toepassen  van onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol. Tijdens het afstuderen is het van belang dat de student leert om ‘hoofd, hart en handen’ te verbinden, in complexe praktijksituaties die vaak aan continue verandering onderhevig zijn. Vanuit een externe dialoog probeer ik de interne dialoog die hiervoor nodig is op gang te brengen, zowel tussen docent en student, tussen studenten onderling, als tussen docenten onderling."