Publicaties

Publicaties

2018Loonaangifteketen: een confrontatie met de toekomst; Strategische verkenning keteninformatiemanagement en control; met CBS, Belastingdienst en UVW; december 2018
2018Informatienetwerken en management control; mei 2018
2018Digitalisering dwingt tot samenwerking accountant en IT auditor; februari 2018;
2017Ketenauditing is beroep van de toekomst; Webpublicaties online op zowel FM.nl als AccountantWeek; november 2017;
2016Loonaangifteketen en Open data; strategische verkenning informatienetwerk met Belastingdienst en UVW; oktober 2016
2016Informatiemanagement en control in een ketenomgeving; NOREA, De IT Auditor, november 2016
2016De rol van de auditor in informatieketens wordt steeds groter. Audit Magazine, NOREA Kennisgroep Keteninformatiemanagement, 2016 jaargang 15 nummer 3, blz 18-20
2016Nog veel te sleutelen aan informatieketens. Ibestuur, online, 4 april 2016
2016Jaarrekeningcontrole en risicomanagement in de cloud, de IT auditor

Meer publicaties >>

rekken met boeken en student Sfeerafbeelding Fontys