Lectoraat De Ondernemende Regio

Sfeerafbeelding Fontys

Het Lectoraat De Ondernemende Regio is als onderzoeksgroep verbonden aan Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het onderzoek van het lectoraat is gericht op de Brainport regio. De toegevoegde waarde van dit lectoraat is het duurzaam versterken van het regionaal ecosysteem én het beschrijven, analyseren en toepassen van nieuwe of vernieuwde businessmodellen, die ontstaan binnen en tussen samenwerkende private partijen en publieke partijen. Het lectoraat ondersteunt hiermee concreet de verdere vernieuwing van de ondernemende regio.

Er zijn drie strategische onderzoekslijnen geformuleerd:

  1. Ontwikkelen en onderzoeken van circulaire businessmodellen.
  2. Onderzoek naar de waarde van duurzame stedelijke ontwikkeling van de vastgoedmarkt (inclusief quality of life).
  3. Onderzoeken van impact en gebruik van big data door het regionale MKB.

De onderzoeksgroep, bestaande uit lector dr. Cees-Jan Pen en docentonderzoekers, voeren op basis van deze strategische onderzoekslijnen onderzoek en projecten uit. Daarbij betrekken zij voortdurend studenten van de opleidingen.