Onderzoeksthema’s

Het onderzoek van het lectoraat is gericht op de Brainport regio. Momenteel identificeert het lectoraat drie megatrends die cruciaal zijn voor de vernieuwing van regionale ecosystemen. De drie trends zijn: a)        Klimaatinvesteringen en het meer circulair worden van de economie (circulaire economie), b) Duurzame stedelijke ontwikkeling (inclusief quality of life) en c) digitalisering en besef dat data wordt gezien als olie van deze eeuw (big data).

Op basis van de ontwikkelingen in de regio en de gesignaleerde megatrends is het lectoraat gekomen tot drie onderzoeksthema’s, passend bij de strategische onderzoekslijnen:

  1. Circulaire economie
  2. Duurzame stedelijke ontwikkeling (inclusief quality of life)
  3. Impact van big data op het regionaal midden-en kleinbedrijf

Circulaire economie

Een economisch model dat uitgaat van oneindige groei past niet bij een wereld met eindige resources. Toch is dit ons gangbare economische model. Een groeiende wereldbevolking en toenemende klimaatproblematiek vragen om vernieuwende strategieën en economische modellen om in de nabij toekomst in onze energie- en grondstoffenbehoefte te kunnen blijven voorzien. Deze hernieuwde aanpak kan worden samengevat als het concept circulaire economie (CE).

Duurzame stedelijke ontwikkeling (inclusief quality of life)

Het lectoraat legt de nadruk van het onderzoek op de vestigingsplaatsvoorwaarden (basics) die in de regio en het stedelijk gebied in het bijzonder, op orde moeten zijn. Voor het onderwerp ‘Quality of life’ werkt het lectoraat meer op het terrein van de ‘supplyside’ vestigingsplaatstheorieën. Kortom: banen volgen mensen, in plaats van andersom. Mede daarom krijgt ‘quality of life’ en het bredere ‘waardebegrip’ zoveel aandacht in ons onderzoek. Dit samen is het regionaal ecosysteem waarom Brainport onder meer de slimste regio is en een uniek samenspel kent van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Stedelijke innovatiemilieus, zoals creatieve broedplaatsen en campussen, maken integraal onderdeel uit van dit ondernemende ecosysteem en zijn daarom nadrukkelijk onderwerp van onderzoek door het lectoraat.

Impact van big data op het regionaal MKB

Big data zal de dagelijkse praktijk van het MKB steeds ingrijpender gaan veranderen. De omvangrijke datasets uit bedrijfsbronnen bevatten een schat aan informatie. MKB-bedrijven kunnen profiteren van slim gebruik van big data bijvoorbeeld ter versterking van hun marktpositie en ter verbetering van  technologieontwikkeling. Organisaties kunnen dankzij big data ook op grote schaal steeds beter maatwerk leveren aan klanten. En big data zal steeds belangrijker worden om goede beslissingen te kunnen nemen. Nog weinig MKB-ers passen echter het enorme potentieel van big data toe.

Sfeerafbeelding Fontys