Projecten

Het onderzoek van het lectoraat richt zich op de Brainport regio. Het lectoraat voert onderzoek en projecten uit naar actuele en relevante vraagstukken. De focus van het onderzoeksprofiel ligt op de thema’s:

  • Circulaire economie
  • Duurzame stedelijke ontwikkeling (inclusief quality of life)
  • Impact van big data op het regionaal midden-en kleinbedrijf

Aansluitend bij de ondernemersagenda NVO-NCW Brabant (2018) onderzoekt het lectoraat wat deze ontwikkelingen betekenen voor (nieuwe) businessmodellen en strategieën van regionale ondernemers. In het bijzonder het zijn en blijven van een ondernemende regio.

Onderstaand een overzicht van activiteiten en lopende projecten. Per activiteit/project geven we een korte omschrijving van het onderzoek en welke partijen daarbij betrokken zijn.