Het lectoraat Thought Leadership

De veranderingen en vraagstukken die onze samenleving en economie de komende decennia gaan bepalen zijn ongekend complex. Hierdoor is er grote behoefte aan organisaties die vernieuwende perspectieven en werkwijzen uitdragen, én aan communicatieprofessionals die hieraan betekenis kunnen geven. Het oude product- en merkdenken is niet meer voldoende; het uitdragen van vernieuwende zienswijzen op economisch of maatschappelijk relevante thema’s vraagt om een nieuwe benadering van het communicatievak waarin relevant strategisch denken én verbeeldingskracht hand in hand gaan.

Om in deze behoefte te voorzien is per 1 september 2014 in Eindhoven het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Communicatie (FHC) van start gegaan. Het lectoraat heeft de ambitie om voor communicatieprofessionals op (inter)nationaal niveau hét toonaangevende kennisinstituut op het gebied van thought leadership te zijn.

Het lectoraat wordt geleid door Dr. Mignon van Halderen. De kenniskring van het lectoraat bestaat uit een gemengd team van (onderzoek) experts die gemotiveerd zijn om thought leadership inhoudelijk te ontwikkelen tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie: de lector, docenten, studenten, vakdeskundigen en samenwerkende partners uit de (non-)profit sector, onderwijs- en kennisinstellingen.