De Lectorale Rede

Lectorale Rede Thought Leadership


Na een jaar hard werken aan de bouw van het lectoraat thought leadership vond op 15 oktober 2015 het lectorale event plaats. Het lectorale event behelst de lancering van het Lectoraat Thought Leadership van FHC, onze "Dutch School of Thought", en mijn benoeming als lector voorafgegaan door mijn lectorale rede. Een feestje dus, met een uitgesproken inhoudelijke boodschap en veel verbeeldingskracht.

Tijdens het lectorale event gaven we betekenis aan het thema: "Thought leadership in a society of change". Of u nu studeert of in de profit of non-profit sector werkt, wat ons bindt is de steeds grotere betrokkenheid bij de enorme veranderingen in onze mondiale samenleving.

In mijn optiek spelen organisaties een steeds grotere rol bij en in deze veranderingen. Daarom hebben we behoefte aan organisaties die hun vernieuwende zienswijzen op economische en maatschappelijke thema's durven uit te spreken en concretiseren. Organisaties die oude denk- en gedragspatronen durven te doorbreken om ruimte te scheppen voor verandering en vernieuwing. Die zich laten leiden door een vernieuwende gedachte en wijze van denken en die leiderschap tonen in het vertalen van die gedachte in concreet gedrag en resultaat. Zulke organisaties duiden we binnen Het lectoraat daarom aan als "thought leaders in a society of change".

Het Lectoraat onderzoekt hoe zulke organisaties buiten gebaande paden treden. Door middel van case studies bestuderen we de successen en valkuilen van organisaties die zulke 'leaps of faith' nemen. Wat heeft gewerkt, wat niet? En welke verklaringen kunnen we daarvoor geven? Ook richten we ons specifiek op de rol van betekenisgeving en verbeeldingskracht om geijkte manieren van denken en doen te doorbreken en ruimte te scheppen voor verandering en een nieuwe realiteit.

Tijdens het lectorale event droeg ik de visie, ambities en onderzoeksplannen van het lectoraat uit. Onze studenten hebben dit door middel van een Gallery of Thoughts tot de verbeelding laten spreken!

Lector dr. Mignon van Halderen