Visie en doelstelling

Visie en doelstelling


Thought leadership kun je niet claimen. Echte thought leaders zeggen niet ‘we willen thought leader’ zijn. Echte thought leaders zeggen ‘we geloven dat het anders kan’ en ‘daarin willen we de beste zijn’


Visie

Bovenstaande zin vat in een notendop onze visie op thought leadership samen. Thought leadership is geen snelle communicatiecampagne of iets dat een organisatie over zichzelf zegt. Het is iets dat klanten en stakeholders een organisatie toekennen als gevolg van de vernieuwende manier van denken en doen die zij uitdraagt, de passie en vasthoudendheid waarmee zij dit doet, en de mate waarin zij daarmee van betekenis is voor de economie en samenleving.

Het lectoraat thought leadership wil van thought leadership een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie maken. We geloven in organisaties die zich durven te positioneren op het snijvlak van economie en samenleving, die daarvoor buiten de kaders denken, en vernieuwende denkbeelden door middel van gedrag en communicatie betekenis en verbeeldingskracht geven. We geloven in verandering, waarbij toekomstgericht denken, onderzoek en een onderzoekende houding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Doelstellingen

Het lectoraat wil daarom voor (aanstormende) communicatieprofessionals en organisaties het vanzelfsprekende, toonaangevende kenniscentrum zijn voor hun vraagstukken en uitdagingen op het gebied van thought leadership. Om dit te bereiken ontwikkelen we inspirerende casestudies op het gebied van thought leadership, reiken we methoden en (meet)instrumenten aan die organisaties ondersteunen bij hun thoughtleadershipstrategie, publiceren we artikelen om thoughtleadership inhoudelijk scherp op de internationale kaart te zetten, professionaliseren we het onderwijs van FHC en ondersteunen we communicatieprofessionals bij het ontwikkelen van hun thoughtleadershipstrategie. We geven (in company) presentaties, lezingen, workshops en advies. Ook hebben we (inter)nationale samenwerkingsverbanden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen om thought leadership te professionaliseren tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie.

Download hier ons visiedocument

Sfeerafbeelding Fontys