Lectoraat De Ondernemende Regio

Sfeerafbeelding Fontys

Het lectoraat De Ondernemende Regio is een van de onderzoeksgroepen verbonden aan Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het richt zich op het regionaal vestigingsklimaat en de regionale leefkwaliteit, niet alleen in de Brainport regio, maar ook daarbuiten.

Het lectoraat wil nieuwe bouwstenen en innovaties opsporen om een ondernemende regio te blijven. Bovendien wil het een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en de verklaring voor pijlers van duurzame economische groei in de (Brainport) regio.

Onder leiding van lector dr. Cees-Jan Pen werken docent-onderzoekers aan diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksthema's worden bovendien ingebed in het onderwijs, waardoor ook studenten bijdragen aan het onderzoek van De Ondernemende Regio.

Filmpje onderzoeksprijs 2019

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.