Het lectoraat Thought Leadership

Het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie heeft de ambitie om voor communicatieprofessionals op (inter)nationaal niveau hét toonaangevende kennisinstituut op het gebied van thought leadership te zijn.

Thought leadership is geen snelle communicatiecampagne of iets dat een organisatie over zichzelf zegt. Het is iets dat klanten en stakeholders een organisatie toekennen als gevolg van de vernieuwende manier van denken en doen die zij uitdraagt, de passie en vasthoudendheid waarmee zij dit doet, en de mate waarin zij daarmee van betekenis is voor de economie en samenleving.


Voor vraagstukken en uitdagingen op het gebied van thought leadership ontwikkelen we inspirerende casestudies op het gebied van thought leadership, reiken we methoden en (meet)instrumenten aan die organisaties ondersteunen bij hun thoughtleadershipstrategie, publiceren we artikelen om thoughtleadership inhoudelijk scherp op de internationale kaart te zetten, professionaliseren we het onderwijs van FHEC en ondersteunen we communicatieprofessionals bij het ontwikkelen van hun thoughtleadershipstrategie. We geven (in company) presentaties, lezingen, workshops en advies. Ook hebben we (inter)nationale samenwerkingsverbanden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen om thought leadership te professionaliseren tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie.