BioArt Laboratories

Op donderdag 23 augustus is het convenant met BioArt Laboratories ondertekend, de vierde Partner in Education van Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM). BioArt Laboratories is een innovatief bedrijf op een zeer unieke locatie in Eindhoven. In vier oude (bunker) boerderijen runt Mevrouw J. Essaidi haar bedrijf. De locatie zal de komende 5 jaar uitgroeien tot een nieuwe hotspot in eindhoven. FHMM is dan ook trots op deze Partner in Education!

Samenwerking BioArt Laboratories en FHMM 
Bioart geeft startups o.a. de mogelijkheid om hun bedrijf op te zetten. Dit alles in het kader van de circulaire economie. Voor studenten en docenten van FHMM biedt het bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen met ondernemers die op ‘bio-basis’ ondernemen. Daarnaast kunnen onze studenten ook een rol spelen in het kader van de ontwikkeling van het gebied in Eindhoven.

Partners in Education 
FHMM wil in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties uit het werkveld zorgen voor actueel en aansprekend onderwijs. FHMM heeft via stages, afstudeeropdrachten en projecten veel contacten met bedrijven en organisaties uit het werkveld. Om deze contacten verder te benutten voor het onderwijs zoekt FHMM Partners in Education die actief betrokken zijn bij de opleidingen van FHMM (Commerciële Economie, Commerciële Economie Leisure Management, International Business en Ondernemerschap & Retail Management).

In het partnerprogramma van FHMM staat een actieve relatie centraal. FHMM beoogt dat partners vaak contact hebben met de opleidingen vanuit hun ervaringen de praktijk. Het doel van dit partnership is o.a.;

  • het creëren van een actieve relatie waar alle betrokkenen profijt van hebben;
  • het inzetten van studenten voor praktijkopdrachten;
  • onderwijs dat aansluit op recente ontwikkelingen in de praktijk.

Ter versterking van het partnerprogramma is ook de alumnistichting van FHMM actief betrokken, namelijk alumnistichting FAME (Fontys Alumni Marketing Eindhoven). FAME biedt een groot netwerk aan van meer dan 700 professionals die werkzaam zijn in verschillende vakgebieden.

Vervolg 
Meerdere bedrijven hebben al interesse getoond in het partnerprogramma en zullen in de aankomende periode aansluiten. FHMM gaat graag de samenwerking aan met deze bedrijven, dit met als doel om een spil te zijn in een netwerk van bedrijven & organisaties, (oud-)studenten en docenten die elkaar versterken in een inspirerende omgeving.