Infoland

Infoland

Infoland maakt sinds 1998 slimme software waarmee organisaties thema’s als kwaliteit, veiligheid en welzijn kunnen borgen. Deze software, Zenya genaamd, ontwikkelen we zelf waardoor wij in staat zijn om flexibel en wendbaar te zijn, onze software continu te verbeteren en daar waar nodig aan te passen. Hierdoor mogen wij ons binnen de zorg marktleider noemen maar zien ook zakelijke klanten in nagenoeg alle branches de toegevoegde waarde van Zenya binnen hun organisatie.

Zenya bestaat uit vier modules, die elk zelfstandig kunnen worden ingezet maar samen een krachtige oplossing voor kwaliteits- en risicomanagement vormen. Zenya stelt professionals binnen elke branche in staat elke dag het beste uit zijn of haar werk te halen, zonder dat dit moeite kost. De software werkt intuïtief en is tevens beschikbaar op mobiele platformen. Wij leveren een oplossing voor documentmanagement, incidentmanagement, auditmanagement en risicomanagement.

Zo zorg je er als organisatie voor dat de professional altijd en overal toegang heeft tot de meest up-to-date informatie, eenvoudig en laagdrempelig (bijna-)incidenten kan melden of gemakkelijk kwaliteitsrondes, checks en audits uit kan voeren. Gebruik deze informatie om in realtime dashboards de huidige stand van zaken te bekijken of als input voor krachtige retrospectieve incidentanalyses of prospectieve risicoanalyses. De verbetermaatregelen die uit deze analyses komen kunnen in Zenya worden vastgelegd, opgevolgd en gecheckt en daar waar nodig aangepast.

Uiteindelijk is kwaliteitsmanagement met Zenya geen doel op zich meer, maar draagt het bij aan de doelstellingen van jouw organisatie. Het maakt PDCA-cycli eenvoudiger bij te houden en draagt bij aan een betere voorbereiding op (externe) audits voor bijvoorbeeld certificeringen en normeringen. Het voorkomt dat er verschillende documenten en versies door de organisatie gaan zwerven en zorgt dat iedereen altijd met dezelfde, actuele informatie werkt. Het maakt organisaties veiliger, wendbaarder en voorbereid op de toekomst, wat deze ook mag brengen.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys