In je eerste jaar als student Werktuigbouwkunde ben jij al een uitvinder!

Voor de twintigste keer draait het Uitvindersproject voor de eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde van Fontys Hogeschool Engineering. Een succesverhaal kan je het dus wel noemen. Maar waarom zijn zowel studenten, docenten als de jury te spreken over het project?

“De energie die de jongeren met zich meebrengen in dit project, dat maakt het zo leuk”, zegt octrooideskundige Alfons Laudy. Hij is één van de juryleden die komt luisteren naar de pitches van de projectgroepen. Laudy heeft dit jarenlang gedaan en gaat nu het stokje doorgeven aan Tom Stoop. Stoop zit voor de eerste keer op de jurystoel. “Ik vind het heel indrukwekkend wat ik tot nu toe aan concepten voorbij heb zien komen.”

Wat houdt het Uitvindersproject in? Studenten Werktuigbouwkunde krijgen de opdracht een uitvinding te bedenken die octrooieerbaar moet zijn. “Ze beginnen allemaal heel beschermd”, zegt Laudy. “Ze denken dat ze niets nieuws kunnen verzinnen of zien het nog niet gebeuren dat hun uitvinding ook echt gaat werken. En dan in juli, een half jaar later, met de grote eindpresentatie staan ze allemaal daar, met minstens een proof of concept.”
Presentatie concept van de uitvinding Presentatie concept van de uitvinding

Om in zes maanden een uitvinding te doen en te controleren of deze octrooieerbaar is, is haast niet haalbaar volgens Laudy. “Maar het gaat om de verhaallijn, dat de studenten in aanraking komen met hoe verloopt nou zo’n proces. De basiskennis van een octrooiaanvraag blijft hangen en daar kunnen ze later nog heel veel profijt van hebben. En het proces van octrooieren is maar saaie en taaie stof, maar door het in een project zoals deze toe te passen wordt het leuk en blijft de materie beter hangen.” Stoop vult daar op aan: “Zie de opgedane kennis ook als intellectueel eigendom. Met de start roepen de studenten, ja het staat niet op Google dus het bestaat nog niet. Maar dan gaan ze verder onderzoek doen in de octrooi-databank en ontdekken ze dat er zo veel meer mogelijkheden dan Google zijn.”
De juryleden, met links Laudy en tweede van rechts Stoop De juryleden, met links Laudy en tweede van rechts Stoop

Teamwork speelt een grote rol in het project. “Er komen veel aspecten in terug”, zegt Geraedts. “Naast teamwork ook onderzoek, creativiteit, techniek, projectmanagement en ook echt het daadwerkelijk maken van een proof of concept. Dat maakt het Uitvindersproject tot een succes.”

Maar denken daar de studenten ook zo over? Eén van de studenten die deelneemt aan het Uitvindersproject is Keita Špela. Ze heeft samen met haar groep een bijzondere uitvinding gedaan op medisch gebied. “We werken aan een soort koptelefoon die mensen met een piep in hun oren kan gaan helpen.” zegt Špela. “Het is een heel interessant project. Octrooi-aanvragen gaan een grote rol spelen later in ons werkveld. Daarnaast vind ik het erg leuk dat we in een team werken. Samen kom je tot meer goede ideeën. More brains, more ideas. En omdat je veel theorie meteen in de praktijk toepast, blijft de lesstof ook beter hangen.”