Kwaliteitsonderwijs: Focussen op waar je sterk in bent

Barbara Buster:

Kwaliteitsonderwijs:" Focussen op waar je sterk in bent"

Sfeerafbeelding Fontys

Een belangrijk begrip binnen de werkwijze van Fontys Hogescholen is kwaliteitsonderwijs. Barbara Buster is Manager Bedrijfsvoering bij Fontys Hogeschool Engineering. Zij legt uit wat kwaliteitsonderwijs is en hoe Fontys deze waarborgt. “Kwaliteit heeft te maken met verwachtingen”, vertelt Buster. “Studenten hebben bepaalde verwachtingen als het op onderwijs aan komt. Maar medewerkers van Fontys ook. En de bedrijven waar onze studenten stage lopen en naar hun opleiding gaan werken ook.”

Of aan deze kwaliteit wordt voldaan, wordt op verschillende manieren getoetst. “Door middel van de HBO-monitor en de Nederlandse Studenten Enquête toetsen we de tevredenheid bij de bedrijven en bij de studenten”, zegt Buster. “Daarnaast voeren we klankbordgesprekken met studenten en voeren naar aanleiding daarvan verbeteringen door.”

High Five

Maar wat is dan kwaliteit? “Gezien vanuit de student, is dat onder andere de ‘Fontys High Five’”, legt Buster uit. “De High Five zijn vijf regels die wij vanuit Fontys Hogescholen hebben opgesteld waar studenten ons aan mogen houden, zo mogen ze onder meer verwachten dat het rooster drie weken voor aanvang bekend is en dat ze kunnen rekenen op honderd procent lesgarantie.” Naast deze High Five vanuit Fontys, mogen studenten volgens Buster ook verwachten dat het onderwijs aan Fontys Hogescholen voldoet aan de standaard die beschreven staat in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) die voor alle hogescholen geldt.

Niet alleen aan immateriële afspraken moet worden voldaan, ook materiele verwachtingen moeten volgens Buster op orde zijn. Zowel voor de student als de docent. “Denk aan voorzieningen in en rondom de klaslokalen, zoals zonwering, beamer, goede stoelen”, zegt Buster. “Dit alles samen, bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. En als deze kwaliteit goed gewaarborgd is, dan is deze persoonsonafhankelijk. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt welke docent er voor de klas staat, wanneer de kwaliteit op niveau is. Zowel inhoudelijk als qua materiaal.”

Veranderingen

Volgens Buster is er een aantal veranderingen kortgeleden doorgevoerd die het kwaliteitsonderwijs hebben verbeterd, zowel voor medewerkers als voor studenten. “We zijn gaan werken met WerkWijzer. Daarin verwerken we bedrijfsprocessen, zodat bepaalde zaken gestandaardiseerd worden en het eenvoudiger werken wordt voor onze medewerkers. Maar ook ten behoeve van de student hebben we een verandering ingevoerd. Zo introduceren we S7 komend schooljaar. In deze periode volgen studenten een richting naar eigen keuze, met maar twee theoretische vakken, zodat ze zich beter kunnen focussen op hun project in de gekozen richting.” 

Ook project DIP (Data Integratie Project) is volgens Buster noemenswaardig op gebied van verbetering van de kwaliteit voor de medewerkers en studenten van Fontys Hogescholen. “DIP zorgt ervoor dat processen meer gestroomlijnd zijn. Er komt nog maar één lijst met onder andere daarin de benodigde boeken voor dat schooljaar, tentamenrooster en algemene roosters. Doordat deze lijst voor iedereen hetzelfde en toegankelijk is, verklein je de kans op fouten in vergelijking met overtikken. Daarnaast bespaart het ook veel tijd.”

Focussen

Wanneer je van tevoren duidelijk je verwachtingen uitspreekt, dan kan je ook daadwerkelijk aan die verwachtingen voldoen en juist teleurstelling voorkomen, volgens Buster. “Soms moet je eerlijk inzien waar je kracht ligt. Je kan niet overal goed in zijn of in specialiseren. Je moet keuzes maken en wanneer je je focust op wat je wel doet of wilt behalen, dan kan je daarmee kwaliteit laten zien.” Buster benoemt de samenwerking tussen Fontys en bedrijven en onderwijs. “We werken veel samen met onder andere het Summa College en de TUe. Deze samenwerkingen zijn belangrijk, omdat zij andere specialisaties hebben dan wij bij Fontys. Het is heel goed om te weten waar je sterk in bent en juist de samenwerking te zoeken voor iets waar je minder goed in bent.” Volgens Buster is de sterke kracht van Fontys Hogescholen Engineering dat de studiestof niet alleen op papier staat, maar veel wordt toegepast in de praktijk. Met daarbij een belangrijk uitgangspunt: “Er is veel aandacht voor ieder individu. Wij vinden het belangrijk dat kernbegrippen zoals creativiteit, onderzoekend, stimulerend, uitdagend, ontwikkeld en actueel terugkomen in het studieprogramma. En de kracht zit hem in de actuele wisselwerking met het bedrijfsleven.”