Lectoraat Future Power Train

Lectoraat Future Power Train

Het lectoraat Future Power Train heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke partner en initiator/katalysator bij/voor het MKB. Het lectoraat wil daarbij niet alleen helpen bij de oplossing van actuele problemen bij bedrijven maar zal zich daarnaast richten op projecten die in de voorontwikkelings-fase liggen van nieuwe producten en diensten. Het lectoraat werkt daarbij samen met andere onderzoeksgroepen, zoals ACE ( Automotive Center of Expertise) en met andere kennisinstituten (universiteiten, TNO). Naast de bouw van eigen onderzoeksopstellingen zal een groot deel van het onderzoek worden uitgevoerd op de weg met demonstratievoertuigen.

 • Lector
  Sfeerafbeelding Fontys

  Lector

  Rik S.G. Baert is in 1979 als ingenieur afgestudeerd aan de Universiteit Gent, België. Hij heeft als onderzoeker gewerkt bij de Combustion Engines Group van University of Manchester, Institute of Science and Technology, Groot-Brittannië waar hij een Master of Science by Research heeft behaald. In 1988 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Gent te België (op het onderwerp ontsteking en verbranding in scheepsdieselmotoren).

  Na zijn promotie was hij achtereenvolgens universitair docent aan de Technische Universiteit Delft en R&D-medewerker in de groep voorontwikkeling-motoren bij DAF Trucks in Eindhoven. Sinds 1994 is hij werkzaam bij de Powertrain afdeling TNO Automotive. Daarnaast is hij gedurende twaalf jaar (1997 tot 2008) hoogleraar Verbrandingsmotoren geweest aan de TU Eindhoven. Sinds september 2012 is hij aangesteld als lector Future Power Train bij Fontys Hogeschool Automotive.

  Hij is auteur en coauteur van meer dan 65 gereviewde wetenschappelijke publicaties en heeft verschillende patenten op zijn naam. Zijn interesse gaat met name uit naar het verkennen en de realisatie van nieuwe oplossingen voor zuinige en duurzame automotive energie- en aandrijfsystemen.

  Bij het lectoraat wordt onderzoek gedaan aan de ontwikkelingen van elektrisch rijden en ander gebruik van brandstoffen, we gaan naar een duurzamere vorm van transport.

 • Projecten

  Projecten

  Het overkoepelende onderzoeksthema bij het lectoraat Future Power train is dat van de globale energiehuishouding van toekomstige Automotive voertuigen. In de komende jaren zal het lectoraat Future Power train aan dit thema bijdragen op twee onderzoeksgebieden, te weten: •Electric vehicle technology •Advanced thermal propulsion systems Op dit moment lopen er verschillende projecten binnen deze onderzoeksgebieden.

  Lopende en afgeronde projecten

  DeelthemaOnderzoek naarProjectenStatus
  Electric vehicle technologyIntegrale warmtehuishouding in het verkeerSlim ERB, Haaglanden, Qineafgerond ¨project
  Thermische hulpaggregatenREIafgerond ¨project
  Advanced thermal propulsion systemsOptimale integrale warmte-huishoudingQinElopend project
  bio-brandstofToekomstige brandstoffen voor toekomstige motorenHVOlopend project

 • Contact

  Lectoraat Future Power Train

  r.baert@fontys.nl
  de Rondom 1, Eindhoven