Lectoraat Future Power Train

Lectoraat Future Power Train

Het lectoraat Future Power Train heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke partner en initiator/katalysator bij/voor het MKB. Het lectoraat wil daarbij niet alleen helpen bij de oplossing van actuele problemen bij bedrijven maar zal zich daarnaast richten op projecten die in de voorontwikkelings-fase liggen van nieuwe producten en diensten. Het lectoraat werkt daarbij samen met andere onderzoeksgroepen, zoals ACE ( Automotive Center of Expertise) en met andere kennisinstituten (universiteiten, TNO). Naast de bouw van eigen onderzoeksopstellingen zal een groot deel van het onderzoek worden uitgevoerd op de weg met demonstratievoertuigen.