Projecten

Projecten

Het overkoepelende onderzoeksthema bij het lectoraat Future Power train is dat van de globale energiehuishouding van toekomstige Automotive voertuigen. In de komende jaren zal het lectoraat Future Power train aan dit thema bijdragen op twee onderzoeksgebieden, te weten: •Electric vehicle technology •Advanced thermal propulsion systems Op dit moment lopen er verschillende projecten binnen deze onderzoeksgebieden.

Lopende en afgeronde projecten

DeelthemaOnderzoek naarProjectenStatus
Electric vehicle technologyIntegrale warmtehuishouding in het verkeerSlim ERB, Haaglanden, Qineafgerond ¨project
Thermische hulpaggregatenREIafgerond ¨project
Advanced thermal propulsion systemsOptimale integrale warmte-huishoudingQinElopend project
bio-brandstofToekomstige brandstoffen voor toekomstige motorenHVOlopend project