Raad van Advies

Bij Fontys Hogeschool Engineering zijn we trots op onze vele partners uit het (regionale) bedrijfsleven

Wat is een Raad van Advies

Een Raad van Advies bestaat uit een aantal experts die werkzaam zijn in het werkveld van Fontys Hogeschool Engineering. De Raad van Advies adviseert over onderwerpen op strategisch niveau en heeft daarbij de taak om het strategische beleid te bevorderen, alsmede het monitoren van de kwaliteit hiervan. Dit alles in het licht van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek . In concreto geven zij gevraagd en ongevraagd advies over: •de onderwijsvisie; •ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek; •internationalisering; •de profilering van de opleidingen; •de aansluiting met instroom- en uitstroom; •het toekomstige beroepenveld van de afgestudeerden van Engineering en Automotive (op strategisch niveau); De Raad van Advies denkt dus mee over de inrichting van ons onderwijs, geeft een oordeel over onze onderwijsprogramma’s en zijn gastheer voor onze stagiaires en afstudeerders. Zo houden wij het hbo-onderwijs up-to-date en kunnen we ervoor zorgen dat onze opleidingen aansluiten bij wat er daadwerkelijk speelt in het werkveld. Onze afgestudeerden vinden een baan bij zowel grote toonaangevende bedrijven alsook MKB bedrijven binnen de Brainport regio en daarbuiten.